Veel gezochte termen

Wat kan de GGZ doen?

Wat kan de GGZ doen?

Wat kan de GGZ doen? Ondersteuning door de GGZ en herstel van perspectief zijn belangrijk. Soms is het lastig om de juiste hulp te vinden.

Wanneer je te maken hebt met een psychische kwetsbaarheid en een onbalans achter de rug hebt kom je vaak in de reguliere GGZ terecht. Waar moet je dan op letten? Wat is belangrijk voor je herstel?

Herstel binnen de GGZ

Deze aantal dingen zijn van belang bij je herstel binnen de GGZ:

De GGZ, de persoon en zijn familie zijn het er over eens dat psychosegevoeligheid een vorm is van menselijke mentale variatie die iedereen tot op zekere hoogte heeft. Psychose is een spectrum en de verschillende DSM-5 diagnosen binnen het spectrum (schizofrenie, schizo-affectief, bipolair, waanstoornis, schizofreniform, etc, etc) zijn woorden die weinig wetenschappelijke of klinische waarde hebben en kunnen het best worden vermeden.

Herstel ondersteunende intake

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met herstel ondersteunende methodieken zoals de HOI (herstel ondersteunende intake), HONI (herstel ondersteunende netwerk intake), klinisch karakteriseren en herstel ondersteunende behandeling in het algemeen.

Aanvullende zorgbehoeften

Als iemand zorgbehoeften ontwikkelt in het kader van bijvoorbeeld psychosegevoeligheid of een andere kwetsbaarheid is het zaak die zorgbehoeften goed in kaart te brengen en serieus te nemen, met oog het gehele spectrum van klinische, sociale en existentiële zorgbehoeften: meedoen, opleiding, werk, wonen, welzijn, lifestyle, intimiteit, gezelschap, seksualiteit, lichamelijke gezondheid, bijwerkingen van medicatie (inclusief oppositional tolerance), werken met naasten, (goede) psychoeducatie.

Gericht op ‘je ding weer kunnen doen’

Behandeling en begeleiding gaan over de persoon bijstaan bij een leerproces van ‘je ding’ kunnen doen. Alles moet er op gericht zijn om de persoon weer mee te laten doen met de samenleving, dit moet de uitkomst zijn waar alle behandeling op gericht moet zijn.

Als er (ook) sprake is van trauma

Als er sprake is van trauma heeft de persoon toegang tot behandelingen voor trauma. Dit lijkt vanzelfsprekend maar nog niet alle hulpverleners in de GGZ zijn trauma-informed.

Is je hulpverlener Trauma-informed?

Trauma-informed wil zeggen dat hulpverleners sensitief zijn op de verschijnselen van trauma en hier over hebben leren praten met mensen. Ook zijn ze op de hoogte van de verschillende behandelingen die hierbij kunnen worden geboden.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.