Veel gezochte termen

Wat is herstel?

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is herstel?

Wanneer iemand wil herstellen, ongeacht waarvan, is aan de persoon zelf. Dat is eigen regie. Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces.

Een psychose, depressie of een andere aandoening meemaken, is een ingewikkelde zaak. Ervan herstellen ook. Na een een psychose is er altijd een toekomst, herstellen kan. Ieder persoon heeft eigen regie. Wat bedoelen we met het woord herstel?

Gezondheid en herstel

Machteld Huber ontwikkelde deze omschrijving van gezondheid:

“Het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.

Met deze nieuwe betekenis gaat het dus veel meer over het leren omgaan met lichamelijke en mentale uitdagingen en daar zelf regie over te voeren. En daar gaat herstel ook over.

Wat is herstel?

Een kledingstuk repareren is eenvoudig. Je herstelt een knoop die eraf is en het kledingstuk is weer oké. Als het gaat om het herstellen van een psychose, depressie, manie of ander ziektebeeld, dan heeft herstellen van een psychische kwetsbaarheid een veelomvattende betekenis.

William Anthony, omschreef dat als volgt:

“Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen”.

Persoonlijk en maatschappelijk herstel

Allereerst herstel je van de directe situatie die je min of meer is overkomen. Dat noemen we ‘persoonlijk herstel’. Tijdens en na het ziekteproces ben je wellicht een aantal rollen of posities verloren in het leven.

Bijvoorbeeld:

Als werken of naar school gaan tijdelijk niet meer lukt. Je gaat vervolgens op zoek naar een nieuw evenwicht tussen je draagkracht en je draaglast. Het leven weer aangaan, het weer innemen van maatschappelijke rollen, het hervinden van balans en het gewoon weer meedoen in de samenleving, noemen we ‘maatschappelijk herstel’.

Stigma en herstel

Het gewoon weer meedoen blijkt nog niet zo eenvoudig, want herstellen van een psychische aandoening is voor veel mensen een lastig thema.

Stigma en zelfstigma kunnen persoonlijk en maatschappelijk herstel in de weg zitten. Vind maar eens een baan als je op je cv zet dat je vijf jaar depressief bent geweest.

Kortom:

Wie weer een volwaardige plek in de samenleving wil krijgen, dient daarvoor ook ruimte en begrip te krijgen.

Ervaringsdeskundigen als ‘herstelprofessionals’

Er komen steeds meer ervaringsdeskundige beroepen in de GGZ en erbuiten. Het begrip herstel speelt in deze beroepen een grote rol. Ervaringsdeskundigen maken met hun eigen herstelverhaal ruimte voor het herstel van anderen.

Herstel en eigen regie

Een herstelproces is voor iedereen anders is, omdat iedereen andere keuzes maakt en andere hulpbronnen aanboort. Ieder van ons maakt verschillende gebeurtenissen mee. In ons leven maken we eigen keuzes en soms worden deze voor ons gemaakt.

We doen dingen zelfstandig, soms hebben we hulp nodig

“Herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven”.

Hoe en wanneer iemand wil herstellen en waarvan, is aan de persoon zelf

Dat noemen we ‘eigen regie’. Dat kan soms knap lastig zijn. Want eigen regie is iets anders dan wegkijken, of alles op zijn beloop laten. En zeggen dat de cliënt het zelf moet doen, terwijl alle zorg erom heen min of meer al vast staat, is ook geen eigen regie.

Ingewikkelder ligt het wanneer ingrijpen echt noodzakelijk is, om erger te voorkomen. Soms is dat nodig, om daarna de eigen regie weer zoveel mogelijk terug te geven. Dat hoort ook bij herstel.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk ook de PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow