Veel gezochte termen

Psychosenet animatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is een psychose nou eigenlijk?

Wat is een psychose nou eigenlijk? - Een PsychoseNet animatie

Wat is een psychose nou eigenlijk? We kunnen allemaal wel eens bang zijn, en we hebben allemaal het vermogen om ons dingen in te beelden. Dat is maar goed ook. Mensen hebben soms intense spirituele ervaringen die kunnen leiden tot bijzondere bewustzijnstoestanden en groei.

Een beetje achterdocht is gezond

Om flexibel te kunnen reageren op de wereld om ons heen moeten we er voortdurend betekenis aan geven:

  • Waarom doet mijn baas zo vervelend?
  • Hebben die twee iets met elkaar?
  • Lachen de passagiers in de bus me uit?

Om goed om te gaan met zulke vragen is het heel gezond om soms een beetje achterdochtig te zijn, of om in je hoofd met jezelf te praten.

YouTube player
Animatie: Wat is een psychose nou eigenlijk?

Als psychose je functioneren gaat belemmeren

Maar extreme achterdocht (wanen) en het waarnemen van stemmen waar je geen controle meer over hebt (hallucinaties) belemmeren je functioneren

De achterdocht of stemmen zijn dan geen normale ervaringen meer, maar psychotische symptomen waar je hulp voor nodig hebt.

Een psychose is een mengbeeld (syndroom) van verschillende soorten kenmerken

De mix ziet er bij iedereen anders uit en verschilt per persoon in mate van ernst. Er wordt onderscheid gemaakt in psychose symptomen, manie en depressie, motivatieproblemen en cognitieve problemen.

Dit zijn toestanden waarin je teveel persoonlijke en angstige betekenis toekent aan de wereld om je heen (wanen), je eigen gedachtenwereld (hallucinaties) of je eigen gedragingen (eigenheidsverlies).

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Meer lezen?