Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Psychose anders bekeken - Stijn Vanheule

Auteur:

Stijn Vanheule

Uitgever:

Lannoo

Psychose anders bekeken – Stijn Vanheule

Via vier gevallenstudies die Lacan onder de aandacht bracht, krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus.

Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen.

In dit boek brengt Stijn Vanheule de finesses van Lacans denken over in kaart

Zijn volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinisch materiaal waar Lacan van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën. Dit boek is een grondige bewerking van The Subject of Psychosis a Lacanian Perspective.


Stijn Vanheule