flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Deelnemers gezocht: Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een psychiatrische aandoening * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Deelnemers gezocht: Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een psychiatrische aandoening

Nieuws intimiteit

Uit zowel onderzoek als de praktijk blijkt dat mensen met een psychose kwetsbaarheid vaker problemen hebben op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Op dit moment is nog weinig kennis over hoe dit komt.

Daardoor is ook nog onvoldoende bekend over hoe mensen met problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit geholpen kunnen worden.

Het doel van dit onderzoek is het beter leren begrijpen welke factoren van invloed zijn op het kunnen uiten van de seksualiteit en intimiteit bij mensen met psychiatrische aandoeningen (en psychose kwetsbaarheid in het bijzonder), zodat we zicht krijgen op hoe mensen te ondersteunen met een hulpvraag of dit gebied.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn we op zoek naar mensen met en zonder problemen op deze gebieden.

Over de resultaten van het onderzoek zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden. We gaan proberen dit artikel te publiceren in een vaktijdschrift zodat anderen ook kunnen profiteren van de opgedane kennis.

Wat meedoen inhoudt

Mocht u besluiten om mee te doen, zult u eenmalig een vragenlijst invullen. Dit kan telefonisch, maar u kunt er ook voor kiezen de vragenlijsten per post te ontvangen. Het invullen van deze vragenlijsten duur ongeveer 25 minuten. Deelname is vrijwillig en u mag u op ieder moment bedenken.

Privacy

Voor dit onderzoek worden geen persoonsgegevens verzameld en gebruikt. Elke deelnemer krijgt een code die op de vragenlijsten komt te staan. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt. De gegevens en antwoorden zijn niet meer naar u te herleiden.

Wilt u bijdragen? Of eerst meer weten?

U kunt contact opnemen met Jose de Jager om zich aan te melden. Heeft u vragen over dit onderzoek? Ook deze mag u gerust aan Jose stellen.

Contactgegevens:

Jose de Jager
0620130161
j.dejager@ggz-nhn.nl