Main content

Vraag

Beste Peter,

Inmiddels heb ik begrepen dat je medicatie moet afbouwen.

Geldt dit ook voor methylfenidaat?

En betekent dit dat de klachten die je had vóór het medicatiegebruik veel erger worden na abrupt stoppen? En hoelang zullen de onttrekkingsverschijnselen duren?

Groeten,

C.

Antwoord

Beste C.,

Moet methylfenidaat worden afgebouwd of kun je daar in één keer mee stoppen?

Ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Gerenommeerde handboeken en specialisten zeggen dat je in één keer kunt stoppen. Ik kan niet zeggen dat ze ongelijk hebben. Maar ik heb hier wel mijn twijfels over. Ik leg je uit waarom.

In de loop van de tijd is over medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen allemaal beweerd, of gesuggereerd, dat ze veilig waren, dat ze weinig of geen bijwerkingen hadden en dat je zonder problemen kon stoppen. Dat gebeurde onder invloed van farmaceutische bedrijven die zo snel mogelijk zo veel mogelijk pillen wilden verkopen.

Later bleek steevast dat er wel veiligheidsproblemen waren, dat er wel bijwerkingen waren en dat stoppen wel een probleem kon zijn. Over afbouwen is heel lang beweerd dat dat niet of nauwelijks nodig was, omdat stoppen maar tot weinig problemen zou leiden. Pas sinds kort is dat aan het veranderen. Pas in 2019 is vanuit de psychiatrie voor het eerst officieel toegegeven dat problemen bij afbouwen van antidepressiva veel erger kunnen zijn en veel langer kunnen duren dan heel lang was gezegd. De deskundigen gaven hiermee zelf toe, dat wat ze eerder hadden gezegd niet juist was. Terugkijkend kun je zeggen dat ze dat veel eerder hadden kunnen weten als ze goed hadden geluisterd naar alle verhalen van patiënten over de problemen die ze hadden als ze probeerden te stoppen.

Of dit bij methylfenidaat ook zo is weet ik niet. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen waarom methylfenidaat geen onttrekkingsverschijnselen zou kunnen veroorzaken. Om dat zeker te weten zou onderzoek moeten worden gedaan dat volgens mij nog nooit gedaan is. Het lijkt me daarom niet terecht om te beweren dat je altijd zomaar in één keer zonder problemen met methylfenidaat kunt stoppen.

Als patiënten die in één keer stoppen melden dat ze hierdoor problemen krijgen dan moet wat mij betreft de mogelijkheid om dan geleidelijk te gaan afbouwen serieus worden overwogen. Of dat voor iedereen die methylfenidaat gebruikt altijd nodig is weet ik niet.

Over je vraag hoe lang onttrekkingsverschijnselen bij methylfenidaat kunnen duren kan ik geen antwoord geven omdat we dat volgens mij niet weten.

Ik hoop dat je met dit antwoord verder kunt.

Met vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null
Beantwoord door: Peter Groot op 4 juli 2020
  • Deel deze pagina: