Main content

Vraag

Mijn broer verkeert in een psychose. Hij is erg veranderd. Hij is zorgmijder. Volgens het fact team van GGZ heeft hij een bipolaire stoornis. We kunnen niet tot hem doordringen.

Hoe kunnen we ons het beste gedragen om in communicatie met hem te kunnen blijven?

Antwoord

Dat is inderdaad een lastige situatie. De brochure van Ypsilon 'Help! Psychose in de familie. Informatie en ondersteuning voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid' kan u handvatten geven voor de communicatie met uw broer. De brochure is gratis te downloaden van de site van Ypsilon https://www.ypsilon.org/psychose. Ypsilon is de vereniging voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

U kunt ook informeren bij Plusminus. Dat is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.

Is er nog contact met het FACT team dat uw broer begeleid of heeft begeleid. Is er overleg geweest over welke begeleiding / ondersteuning zij uw broer wel kunnen geven?

Hij is zorgmijder, schrijft u. Heeft u al eens geïnformeerd of de betreffende ggz instelling een team bemoeizorg heeft? U kunt dat vinden op de site van de instelling. Het is een speciaal team dat als taak heeft om contact te leggen met zorgmijders, hen te ondersteunen bij de problemen, hen te stimuleren hulp te accepteren en hen te motiveren voor een behandeling.

Ik wens u sterkte en wijsheid.

Met vriendelijke groet,
Ypsilon

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 52
Beantwoord door: Ypsilon op 1 november 2019
  • Deel deze pagina: