Main content

Vraag

Er staan dingen in mijn dossier over mij, die mijn behandeling negatief beïnvloeden. En er staan heel veel diagnoses in, negen in totaal, waarvan ik van vele geen klachten ervaar. Kan ik delen uit mijn dossier laten verwijderen, of diagnoses laten verwijderen? Of heb ik daar de toestemming van mijn behandelaren voor nodig?

Ik zit in een Kafkaesque situatie.

Dank!

Antwoord

Bijzonder vervelend dit, en bepaald niet bevorderlijk voor je herstel en vertrouwen in het systeem.

Er bestaat uitgebreide regelgeving die je in beginsel zowel recht op inzage als rechts op vernietiging van dossier geeft. Maar er zijn daar in bepaalde situaties ook weer uitzonderingen voor gemaakt in de wet.

Over de wetgeving, kun je hier meer lezen op patientenfederatie.nl en hier op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Een van de grote ggz-instellingen in Nederland, geeft de informatie in, vind ik, duidelijke en begrijpelijke woorden op haar website weer:

'U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is. Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) geldt dat een dossier niet eerder dan na vijf jaar mag worden vernietigd. Als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest.'

Je schrijft over een Kafkaesque situatie. Ggz-instellingen zijn, voor zover ik het heb meegemaakt, inderdaad vaak bepaald niet happig om verzoeken om inzage en vernietiging voortvarend te bezien en te behandelen. Maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen.

In iedere instelling hoort een Patiënten Vertrouwenspersoon aanwezig te zijn die je beroepsmatig en onafhankelijk bij kan staan voor advies en het vinden van de juiste weg om de situatie te verbeteren.

Succes ermee en hartelijke groet,

Timo


Logo biografie Timo van Kempen

Timo van Kempen heeft ruim 30 jaar werkervaring in de GGZ als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Ook werkt hij als Logotherapeut en Geestelijk Verzorger. Zijn expertisen bij PsychoseNet zijn vragen over zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie.

 

Meer informatie over psychose:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 32
Beantwoord door: Timo van Kempen op 13 mei 2019
  • Deel deze pagina: