Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Kan een manische episode eenmalig optreden?

Vraag

Beste,

Afgelopen week is mijn moeder opgenomen op de gesloten afdeling psychiatrie.
Er wordt gesproken over een eerste manische episode met psychotische kenmerken.
Zover ik kan lezen komt een manische episode voor bij een bipolaire stoornis.

Ik vroeg mij af of het ook kan dat een manische episode een losstaand probleem is, dus zonder dat het hoort bij een psychiatrisch ziektebeeld zoals de bipolaire stoornis. Kan het zijn dat mijn moeder eenmalig een manische episode heeft met psychotische kenmerken en in de verdere toekomst niet meer?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Antwoord

Beste B.,

Dat is een heel goede vraag, maar ik kan die natuurlijk alleen in algemene termen beantwoorden want ik ken je moeder niet.

Een (eerste) manische psychose kan inderdaad een uiting zijn van een bipolaire stemmingsstoornis, dus dat er in de toekomst opnieuw een manische of depressieve episode zal optreden. Veel mensen die een eerste manie doormaken hebben eerder al eens een depressie gehad, en dan is de diagnose bipolaire stoornis al een stuk duidelijker. Misschien heeft je moeder al eens een depressie doorgemaakt?

Er zijn ook mensen die alleen maar herhaalde manische episoden doormaken, zonder ooit depressief te worden. We noemen al deze varianten een ‘bipolaire stemmingsstoornis’. Het is zelfs zo dat in het huidige classificatiesysteem voor psychische aandoeningen (DSM-5), ook een eenmalige manische episode (al dan niet met psychotische kenmerken) onder de noemer ‘bipolaire stemmingsstoornis type I’ valt.

Of het bij een enkele manische episode blijft valt moeilijk te voorspellen, daarvoor moet je toch meer over de context van de klachten bij een bepaalde persoon weten, en ook dan blijft het een kwestie van enige tijd volgen om te zien hoe het beloop zich ontwikkelt. Van belang daarbij is hoelang de medicamenteuze behandeling moet worden voortgezet om een terugval te voorkomen. Daar zijn goede Nederlandse Richtlijnen voor. Die kun je zelf ook inzien op de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Je kunt ook eens de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen bekijken, of wat er daarover staat op Thuisarts.nl. Kijk ook eens op de websites: www.kenbis.nl en www.plusminus.nl, voor meer informatie over bipolaire stoornissen.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Ralph Kupka op 29 april 2020

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie

Lees ook