Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Ik ben het niet eens met de behandeling van mijn zoon, wat kan ik doen?

Vraag

Dag Jim,

Mijn zoon wordt in zijn huidige zorginstelling overgemediceerd met atypische antipsychotica.

Hij krijgt een keer per drie weken een depot (paliperidon, 150 mg) en vier keer daags quetiapine 100 mg. Dientengevolge kampt hij met bijwerkingen (waaronder braken en moeheid) zonder dat de overmedicatie het gewenste effect lijkt te hebben. Ik maak mij erge zorgen omdat al zijn vorige behandelaars het altijd op een redelijke lage dosering van de klassieke Haldol (depot) wilden houden, wat goed werkte bij hem. Onder meer omdat Haldol veiliger is en tegen braken helpt.

Ook wordt mijn zoon in de instelling afgesloten van de buitenwereld gehouden, ter voorkoming van cannabisgebruik. Aan zijn overmedicatie en langdurige afsluiting gaat hij onderdoor en dat is doodzonde van zo’n zeer jonge en lieve jongen. Men wil niet inzien dat het middel erger is dan de kwaal. Ik kan er niets tegen doen omdat hij onder curatele is gesteld en zijn curator weet altijd de rechter voor zich te winnen.

Zou jij in dezen kunnen/willen interveniëren conform jouw artseneed?

Hartelijke groet,

M.

Antwoord

Beste M.,

De manier om dit aan te vliegen is als volgt:

  1. De officiële optimale dosis van Xeplion volgens farmacotherapeutisch kompas is tussen de 25–150 mg/maand. Hij krijgt 150 mg elke drie weken dus dat is hoger dan de geadviseerde dosis.
  2. Het toevoegen van 400 mg quetiapine betekent dat hij feitelijk twee antipsychotische behandelingen krijgt en blootgesteld wordt aan een overdosering van antipsychotica. Er lijkt sprake van wat genoemd wordt ‘irrationele polyfarmacie’.
  3. Je kan dus een brief schrijven aan (i) de psychiater en (ii) de geneesheer-directeur van de instelling met de volgende vragen:

A. Je constateert dat er sprake is van afwijking van de richtlijn met betrekking tot zowel het aantal antipsychotica als met betrekking tot de dosis, zowel de totale dosis als de dosis van de Xeplion. Waarom gebeurt dit, wat is de motivatie?

B. Je hebt het vermoeden dat er geen goede motivatie is en dat er feitelijk sprake is van irrationele polyfarmacie. Dit is een prevalent fenomeen in de ggz en heeft te maken met dingen als onvoldoende communicatie, te weinig zorgpersoneel, te weinig teamvorming, te weinig motivatie en te weinig patiëntgericht werken. Verder heb je het idee dat hij vergiftigingsverschijnselen vertoont door de overdosering, zodat er mogelijk sprake is van medische schade.

C. Je hebt overwogen om een klacht in te dienen, maar kiest voor de weg van onderhandeling om de instelling te verzoeken de overdosering te staken en conform de richtlijn te behandelen. Je hebt geen bezwaar tegen antipsychotische medicatie, maar wel tegen het verkeerd gebruik ervan.

Hope this helps,

Groet,

Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Jim van Os op 28 januari 2022

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
familie
Medicatie

Lees ook