Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Hoe vinden wij een ingang bij onze vriendin om onze zorgen te bespreken?

Vraag

Beste Ralph,

Wij zijn twee vriendinnen die bevriend zijn met onze vriendin A. We kennen A. al sinds de middelbare school. Vanaf deze leeftijd was ze altijd al bijzonder slim maar ook sociaal onhandig en bijzonder perfectionistisch en rechtlijnig. We hebben altijd wel een vermoeden van autisme gehad.

Sinds ongeveer vier jaar gaat het steeds slechter met haar, ze belandt in depressies die plots kunnen omslaan naar perioden van bijzondere activiteit, enorm veel praten, enorm veel doen en een half jaar later weer belandt ze in somberheid. We zien nu voor de vierde keer in vier jaar weer een sombere A.

Ze is gediagnosticeerd met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis en krijgt de ene naar de andere therapie zonder echt resultaat. Wij vragen ons af of de diagnose juist is en denken zelf aan autisme en een bipolaire stoornis. Wij denken dat ze andere behandeling nodig heeft maar kunnen dit gesprek niet met A. voeren omdat ze boos wordt.

Haar leven staat momenteel stil en wij gunnen haar het beste.

Hoe kunnen we haar toch steunen en een ingang vinden om met haar te praten over onze observaties? We zouden dolgraag een keer betrokken willen worden bij de diagnostiek in de ggz.

Alvast bedankt voor uw advies.

Antwoord

Beste Vriendinnen,

Wat goed dat jullie je zo trouw bekommeren om het mentale welzijn van jullie vriendin. Kennelijk heeft de behandeling die ze krijgt nog onvoldoende resultaat. Uit wat jullie beschrijven zou het goed kunnen dat zij (ook) aan een bipolaire stemmingsstoornis lijdt. De hypomanische fasen van druk gedrag zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen als je iemand niet meemaakt in het dagelijks leven.

Het is voor de diagnostiek zeker van belang dat mensen die een patiënt goed kennen iets daarover kunnen vertellen, met name ook als het gaat om een bepaald herhalend patroon van klachten. Vraag aan jullie vriendin of een van jullie eens mee kan gaan naar een consult. Dat is helemaal niet ongebruikelijk en erg behulpzaam. Misschien is de beste timing daarvoor als ze een wat sombere stemming heeft. Vaak staat iemand dan meer open voor een handreiking dan als het weer (relatief) goed gaat.

Leg haar ook nog eens in neutrale bewoordingen uit dat het jullie zo opvalt dat haar energie en stemming zo kunnen wisselen, en of ze dat zelf misschien ook merkt. Een betrokken en onderzoekende houding werkt vaak het beste.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 2 november 2023

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie
Naasten

Lees ook