Main content

Vraag

Ik gebruik al jaren oxazepam en wil er zo graag mee stoppen. Graag zou ik een goed afbouwschema willen, ik slik 3 keer per dag 10 mg.

Antwoord

Beste M.,

AFBOUWEN MET TAPERINGSTRIPS WERKT ALS VOLGT:

1. Uw behandelaar kan taperingstrips (afbouwmedicatie) voorschrijven waarmee u geleidelijk kunt afbouwen. U kunt daarmee in overleg met uw arts voor een afbouwschema kiezen. Het is zo dat niemand voor u precies kan voorspellen wat voor u het ideale afbouwschema is. Heel erg is dat niet, want een afbouwschema kan eenvoudig worden aangepast als dat nodig is.

2. Om dat te kunnen doen is het belangrijk bij te houden hoe het afbouwen voor u gaat. Dat doet u door één keer per dag het eenvoudige zelfmonitoringsformulier in te vullen dat bij iedere taperingstrip zit. Neem dat ingevulde formulier mee als u met uw arts spreekt. Die kan u dan beter helpen om de afbouw goed te laten verlopen.

3. Wat u hoopt is dat het afbouwen helemaal zonder problemen zal verlopen, maar 100% garanties hierop kan niemand geven. Daarom moet u er rekening mee houden dat er tijdens het afbouwen toch nog klachten kunnen optreden. Wat u dan moet doen is afhankelijk van hoeveel last u van die klachten heeft.

4. Als uw klachten heel mild zijn, niet erger worden en als u ze goed kunt verdragen dan kunt u ervoor kiezen om gewoon door te gaan met afbouwen (in overleg met uw behandelaar).

5. Als u vindt dat u teveel klachten krijgt, als er plotseling nieuwe klachten komen of als bestaande klachten opeens (veel) erger worden, ga dan niet verder met afbouwen! Want als u dat wel doet zullen uw klachten erger worden.

6. Wat u wel moet doen is contact opnemen met uw behandelaar en bespreken wat u samen denkt dat verstandig is. Wat u precies gaat doen hangt af van de situatie, van uw eigen inschatting en die van uw arts. Daar moet u samen over praten. Globaal zijn er vier uitkomsten mogelijk:

(1) Doorgaan met afbouwen, maar meer geleidelijk (en dus langzamer). Uw behandelaar kan u hiervoor een aangepast afbouwschema voorschrijven.

(2) Stabiliseren. Dat betekent dat u een tijdje op dezelfde dosis blijft. Als uw klachten daardoor weer verdwijnen kunt u, wanneer u zich weer sterk genoeg voelt, daarna weer verder gaan met afbouwen, maar dan uiteraard wel geleidelijker. Om te stabiliseren kan uw behandelaar één (of meer) stabilisatiestrip(s) voorschrijven.

(3) De dosis een klein stukje verhogen om uw klachten weer te laten verdwijnen. Dat gebeurt dan vaak vrij snel. Het is meestal niet nodig om helemaal terug te gaan naar de dosering die u gebruikte voor u begon met afbouwen. Als uw klachten zijn verdwenen of volgens u en uw arts voldoende zijn verminderd, blijf dan een tijdje op dezelfde dosis (stabilisatie) tot u zich weer sterk genoeg voelt om verder te gaan met afbouwen, maar dan uiteraard wel langzamer.

(4) Er kan worden besloten om niet verder te gaan met afbouwen maar om de medicatie te blijven gebruiken, mogelijk op een lagere dosering dan u tot nu toe gebruikt heeft (als dat mogelijk is boekt u toch nog winst).

7. Nadat u helemaal gestopt bent is het verstandig om nog één of twee maanden lang het zelfmonitoringformulier in te blijven vullen. Dat geeft u steun om te zien of alles voor u naar wens blijft gaan. En het is nuttige informatie voor uw behandelaar als u toch nog klachten krijgt. De praktijk wijst uit dat het soms een hele tijd kan duren voordat mensen zich zonder hun benozo's weer helemaal goed voelen. Vooral als ze die heel lang hebben gebruikt. Gelukkig wijst de praktijk uit dat het wel degelijk mogelijk is om er helemaal vanaf te komen. Ik hoop dat dat bij u ook zo zal zijn.

Zoals gezegd: niemand kan precies vertellen hoe afbouwen zal gaan. Maar door goed samen te werken met uw behandelaar zorgt u er samen voor dat het afbouwen zo goed en zo veilig mogelijk zal gaan.

Ik hoop dat deze uitleg duidelijk is en dat u hiermee verder kunt. Deel deze uitleg met uw behandelaar.

Vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 65+
Beantwoord door: Peter Groot op 12 mei 2020
  • Deel deze pagina: