flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Zoon wordt teruggezet van SGGZ naar BGGZ * eSpreekuur

Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

Expert Avatar

Wim Veling is psychiater en hoogleraar psychiatrie bij het UMC Groningen. Hij werkt met jongeren en hun naasten die te maken hebben met psychose of bijzondere ervaringen.

Kunnen ze onze zoon zomaar terugzetten van SGGZ naar BGGZ?

Vraag

De GGZ instelling die onze zoon in behandeling heeft wil onze zoon van specialistische zorg terugzetten naar basiszorg. Hij heeft de diagnose schizofrenie en gebruikt met mate drugs. Ze weten niet meer wat ze met hem aanmoeten.

Kan dit zomaar?

Hij heeft gewoon een uitkering en al jaren woonbegeleiding. Volgens mij valt dit nu dan ook weg. Hij heeft begeleiding nodig. Hij heeft nooit met ervaringsdeskundigen gesproken en de vele therapieën waar hij in al die jaren voor in aanmerking kwam zijn nooit gestart.

Ik probeer hier in het kort de acht jaar te schetsen waarvan wij het gevoel hebben dat de ggz heeft gefaald.

Antwoord

Beste C.,

De behandelaars van uw zoon zijn blijkbaar van mening dat de situatie zo stabiel is dat er nog maar weinig bemoeienis nodig is vanuit de ggz. Binnen de BGGZ (basis ggz) kan er ongeveer een uur per maand zorg geleverd worden. De woonbegeleiding valt daar waarschijnlijk niet onder, die is meestal via de Wmo gefinancierd.

U geeft aan dat intensievere begeleiding nodig blijft, en dat er ook nog behandelingen te doen zijn waar het nooit van is gekomen. De eerste vraag is: in hoeverre bent u bij de behandeling van uw zoon betrokken? Is het mogelijk om met de behandelaars te overleggen en uw zorgen en ideeën te delen? Waarom zijn al die therapieën nooit gelukt, en zou dat alsnog kunnen? Het is natuurlijk het beste om er samen uit te komen.

Als dat niet voldoende lukt kunt u overwegen om een familievertrouwenspersoon in te schakelen. Zij kunnen wellicht helpen met een vraag, klacht of bemiddeling.

Als uw zoon daar voor openstaat kunt u ook altijd om een second opinion vragen bij een andere instelling / psychiater. De behandelend psychiater kan daarvoor een verwijzing doen, en als zij/hij dat niet wil kan het ook via de huisarts.

Ik hoop dat u op een van deze manieren ondersteuning kunt vinden en goede zorg.

Groet,

Wim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null

Beantwoord door: Wim Veling op 5 december 2022

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
Psychosegevoeligheid

Lees ook