Main content

Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose en/of stemmingsproblemen, en welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn. We beschrijven welke therapievormen er zijn.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die geschikt is voor verschillende problemen zoals angst, depressie en psychose. ACT is erop gericht om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken.

Lees verder over Acceptance and Commitment Therapy

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een denk- en doe therapie. Gesprekstherapie wordt aangevuld met oefeningen en gedragsexperimenten in het alledaagse leven.

Lees verder over Cognitieve gedragstherapie (CGT)

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt specifiek ingezet wanneer klachten zijn ontstaan als gevolg van een concrete gebeurtenis, en wanneer het denken aan deze gebeurtenis nog steeds vervelende emoties oproept.

Met schematherapie is het mogelijk om oude ingewikkelde gedragspatronen te veranderen in gewenst gedrag.

Lees verder over EMDR

Mindfulness

Mindfulness is een eeuwenoude meditatievorm waarin je de kunst beoefent om in het hier-en-nu met volle aandacht aanwezig te zijn. Bij mindfulness leer je om met je aandacht in het heden te zijn zonder dat je jezelf laat afleiden en zonder oordeel naar wat je voelt of denkt.

Lees verder over Mindfulness

Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een aantal reguliere vormen van therapie die gebruik maken van bepaalde gesprekstechnieken. In een psychotherapeutische behandeling staat het gesprek tussen de cliënt en hulpverlener centraal.

Lees verder over Psychotherapie

Runningtherapie

Runningtherapie maakt gebruik van hardlopen als middel om je psychische weerbaarheid te vergroten. Runningtherapie kan in een groep maar ook individueel gegeven worden.

Lees verder over Runningtherapie

Schematherapie

Met schematherapie is het mogelijk om oude ingewikkelde gedragspatronen te veranderen in gewenst gedrag. Het is een therapie die goed aanslaat bij mensen die veel moeite hebben met het gevoelsmatig verwerken van informatie; het gedrag dat dit teweegbrengt en oproept.

Lees verder over Schematherapie

Systeemtherapie

Wanneer je systeemtherapie krijgt, dan ga je in gesprek met je behandelaar over je eigen plek ten opzichte van anderen en hoe je de positie binnen ‘het systeem’ waar je toe behoort, positief leert beïnvloeden.

Lees verder over Systeemtherapie

Vaktherapie

Onder vaktherapie vallen verschillende soorten therapieën zoals; beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie (afgekort PMT), danstherapie, kindertherapie en speltherapie.

Lees verder over Vaktherapie


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Meer informatie over behandeling:

  • Deel deze pagina: