Veel gezochte termen

Respijthuizen en respijtzorg

Respijthuizen en respijtzorg

We spreken van respijt, dagrespijt en respijtzorg als er sprake is van tijdelijke opvang of een veilige, ondersteunende omgeving.

Respijtzorg wordt ook weleens in relatie gebracht met mantelzorgers: de zorg die ze dragen wordt dan even overgenomen. In het geval van mensen met psychische klachten of sociale problemen spreken we van “respijt” of “dagrespijt” als een tijdelijke opvang als er behoefte is aan een veilige en ondersteunende omgeving.

Respijt

Over het algemeen is er sprake van oplopende stress, negatieve omstandigheden of gebeurtenissen. De psychische of sociale problemen dreigen soms te verergeren.

Respijtzorg:

“Het voelt als thuiskomen. Vertrouwd en veilig. Bedankt voor de on-dersteuning. Ik ben heel erg blij dat jullie de gasten echt zien als mens, en niet als probleem. Ik ben heel dankbaar voor deze plek.”
A.

Het verblijf in het respijthuis kan net die ademruimte bieden om een terugval of zelfs een crisis te voorkomen. Er wordt een huiselijke en veilige sfeer geboden, ontbijt, lunch en elke dag is wordt er gekookt door vrijwilligers. Verder is vrijheid om bijvoorbeeld eigen activiteiten en afspraken door te la-ten gaan tijdens het verblijf.

Er werken onder andere ervaringsdeskundige cliënt -ondersteuners en betrokken vrijwilligers die open staan voor een gesprek of luisterend oor. Client ondersteuners kunnen ook meedenken over de situatie, steun bieden, of een bepaalde periode na het verblijf steun bieden.

Dagrespijt

Soms is dagrespijt een manier om zonder gelijk te hoeven logeren, contact te zoeken, structuur of een luisterend oor, of om even een break te nemen uit de eigen omgeving.

Even mens zijn:

Het Respijthuis was voor mij een plek om mens te zijn, tot jezelf te komen. Er is veel begrip en warmte, je mag er zijn.
C.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Respijthuizen. Ook staat er meer informatie over de voorwaarden, aanmelding, werkwijzen en verblijf. Deze kunnen per locatie verschillen.

Wellicht is er een respijthuis te vinden in de buurt van waar jij woont?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.