Veel gezochte termen

TBS – Terbeschikkingstelling

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

TBS – Terbeschikkingstelling

Pagina TBS - Terbeschikkingstelling

De afkortingen IBS en TBS lijken op elkaar, maar ze betekenen iets heel verschillends. Iemand kan een TBS (terbeschikkingstelling) maatregel krijgen als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd in combinatie met een psychische aandoening.

Wat is TBS?

In het geval van een TBS heeft de rechter in een eerder stadium iemand veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit. De persoon in kwestie is daarmee een dader die als een gevaar voor de samenleving wordt gezien. In de veroordeling is meegenomen dat er sprake is van gedrag dat mede is veroorzaakt door een psychische aandoening. Om deze reden is in de strafmaatregel naast een (eventuele) detentie een dwangbehandeling nodig geacht.

Iemand met een TBS-maatregel wordt opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum. Deze zware maatregel is bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen gevaar en om terugval in gevaarlijk gedrag te voorkomen. Het doel van een TBS-maatregel is om iemand uiteindelijk weer veilig terug te laten keren in de samenleving. Hiervoor krijgt men in de kliniek verplichte behandeling aangeboden.  

NB: Overigens zijn er uitzonderingen: iemand kan ook zonder strafbare feiten te hebben gepleegd, preventief TBS opgelegd krijgen.