Veel gezochte termen

TBS – Terbeschikkingstelling

TBS – Terbeschikkingstelling

Een TBS maatregel kan als dwangbehandeling in een forensisch psychiatrisch centrum ingezet worden als een ernstig strafbaar feit is gepleegd.

De afkortingen IBS en TBS lijken op elkaar, maar ze hebben niet dezelfde betekenis. Iemand kan een TBS (terbeschikkingstelling) maatregel krijgen als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd in combinatie met een psychische aandoening. TBS is een dwangbehandeling in een forensisch psychiatrisch centrum.

Wat is TBS?

In het geval van een TBS heeft de rechter in een eerder stadium iemand veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit. De persoon in kwestie is daarmee een dader die als een gevaar voor de samenleving wordt gezien.

In de veroordeling is meegenomen dat er sprake is van gedrag dat mede is veroorzaakt door een psychische aandoening. Om deze reden is in de strafmaatregel naast een (eventuele) detentie een dwangbehandeling nodig geacht.

Opname in een forensisch psychiatrisch centrum

Iemand met een TBS-maatregel wordt opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum. Deze zware maatregel is bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen gevaar en om terugval in gevaarlijk gedrag te voorkomen.

Het doel van een TBS-maatregel is om iemand uiteindelijk weer veilig terug te laten keren in de samenleving. Hiervoor krijgt men in de kliniek verplichte behandeling aangeboden.  

Overigens zijn er uitzonderingen

Iemand kan ook zonder strafbare feiten te hebben gepleegd, preventief TBS opgelegd krijgen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.

Gerelateerd

Meer over

Lees ook