Veel gezochte termen

Verplichte zorg buiten een GGZ-instelling

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Verplichte zorg buiten een GGZ-instelling

Verplichte zorg op grond van de Wet verplichte GGZ kan ook buiten een instelling toegepast worden, ook wel ambulante zorg genoemd.

Op grond van de Wet verplichte GGZ kan zorg ook buiten een instelling toegepast worden, ook wel ‘ambulant’ of ‘ambulante hulpverlening’ genoemd.

Vormen van zorg

In het Besluit verplichte zorg geestelijke gezondheidszorg staat wat er ambulant mogelijk is.

Zoals:

  • Vocht, voeding en medicatie toedienen;
  • Medische controles of andere medische handelingen;
  • Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen.

Aanvullende voorwaarden

Zorgaanbieders en zorgverantwoordelijken moeten aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld vooraf goed nadenken of en hoe de zorg veilig en verantwoord kan worden geleverd en ervoor zorgen dat de patiënt en zijn familie altijd ergens met hulpvragen terecht kunnen.

Deze aanvullende voorwaarden zijn beschreven in het Besluit verplichte zorg GGZ en gelden bovenop de regels die de Wvggz al stelt, zoals dat dwang een uiterst redmiddel is en altijd proportioneel moet zijn.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.