Veel gezochte termen

Melden van een zorgelijke situatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Melden van een zorgelijke situatie

Hoe kan ik een zorgelijke situatie melden? Iedereen die zich zorgen maakt over iemand die noodzakelijke GGZ zorg weigert kan dat melden.

Hoe kan ik een zorgelijke situatie melden bij de GGZ? Direct hulp nodig bij psychische problemen? Zoek je op dit moment hulp voor een acute of zorgelijke situatie? Neem dan contact op met je huisarts of diens vervanger, of met de huisartsenpost van jouw gemeente.

De basis is als volgt:

De huisarts kan doorverwijzen naar de crisisdienst

Is er sprake van acuut gevaar of acute nood?Of is er sprake van (dreigend) geweld? Bel dan naar 112.

PsychoseNet is geen GGZ-instelling, wij geven geen behandeling of therapie, we kunnen geen hulp bieden in acute situaties

Meldingen

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over iemand die noodzakelijke geestelijke gezondheidszorg weigert of vanwege zijn doen of laten in het algemeen kan dat melden.

Waar u kunt melden, hangt af van uw situatie:

Bij de zorgaanbieder

Familie en naasten kunnen hun zorgen melden bij de zorgaanbieder waar de patiënt al zorg heeft (gehad). De zorgaanbieder kan vervolgens een melding doen bij de officier van justitie.

Bij de gemeente

Iedereen die zich zorgen maakt over iemand die misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kan een melding doen bij de gemeente.  Het gaat om de gemeente waar de patiënt op dat moment verblijft. Het melden kan ook anoniem.

De gemeente is verplicht om een verkennend onderzoek te doen. Zij kan zich daarbij baseren op informatie van (ambulante) zorgverleners of de politie. Een medische verklaring is in dit stadium nog niet nodig.

De gemeente moet binnen 14 dagen beslissen of ze de officier van justitie zal verzoeken een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter.

Vindt de gemeente het niet noodzakelijk om een verzoek in te dienen bij de officier van justitie?

Dan kunnen deze directbetrokkenen dat alsnog afdwingen:

  • de vertegenwoordiger
  • de echtgenoot, de geregistreerd partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten
  • een ouder
  • een voor de continuïteit van zorg essentiële naaste

Deze personen kunnen in beroep gaan bij de rechter als de gemeente niet binnen 14 dagen na hun melding het verzoekschrift indient bij de officier van justitie.

Bij de officier van justitie

De volgende professionals kunnen een zorgelijke situatie melden bij de officier van justitie (OvJ):

  • Het college van burgemeester en wethouders
  • Een geneesheer-directeur
  • Een zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent aan betrokkene
  • Een zorgaanbieder van forensische zorg
  • De politie

De OvJ kan vervolgens de rechter vragen een zorgmachtiging af te geven.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Gerelateerd

Meer over

Behandeling en Hulpverlening
crisis
GGZ
zorg

Lees ook