Veel gezochte termen

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie heet ook relatietherapie of gezinstherapie. Je praat over je positie binnen het systeem en leert deze positief beïnvloeden.

Wanneer je systeemtherapie krijgt, dan ga je in gesprek met je behandelaar over je eigen plek ten opzichte van anderen en hoe je de positie binnen ‘het systeem’ waar je toe behoort, positief leert beïnvloeden. Je kent het misschien ook wel als relatietherapie of gezinstherapie.

Verschillende vormen van systeemtherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van deze psychotherapie. Samen worden ze ook wel systeemtherapie genoemd. In de behandeling gaat men uit van twee basisgedachten. Iedereen maakt onderdeel uit van een of meerdere groepen mensen. Zo’n groep noemen we een systeem.

Systeemtherapie gaat vaak over het gezinssysteem waar je uitkomt, of nu deel van uitmaakt. Ook gaat het over de verschillende leden van het gezin en hoe problemen met elkaar in stand worden gehouden. Dit laatste is de andere basisgedachte bij systeemtherapie: een ongezonde interactie binnen het systeem, kan een ziekmakende uitwerking hebben op leden uit het systeem.

Aandacht geven aan de onderliggende gedachten, emoties, in contact met de ander(en), kan er voor zorgen dat relaties weer gezond worden, waardoor problemen verminderen.

Systemisch werken

Een andere vorm van systeemtherapie is systemisch werken. Dit lijkt veel op systeemtherapie, met als verschil dat er meer nadruk ligt op het hier-en-nu.

De behandelaar en de cliënt vormen tijdens het gesprek ook een systeem en tijdens het onderlinge contact kunnen patronen worden onderzocht en worden besproken. Familieopstellingen is een vorm van systemisch werken.

Kenmerken van systeemtherapie

Kenmerkend van systeemtherapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In relatietherapie en gezinstherapie, en ook bij andere systeemtherapieën, staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

Bij systeemtherapie is er veel aandacht voor gedragspatronen

Gedrag tussen mensen herhaalt zich vaak. Dat noemen we gedragspatronen. Het doorbreken van ongewenste patronen leer je het beste door nieuw gedrag en nieuwe patronen aan te leren.

Het opnieuw met elkaar betekenis geven aan wat je ziet, ervaart en voelt; verwachtingen uitspreken en echt luisteren naar elkaar. Dat zijn de uitdagingen. Wanneer deze uitdagingen worden aangegaan, dan is het mogelijk dat er binnen het systeem zichtbaar en voelbaar weer positieve kracht vrijkomt.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.