Veel gezochte termen

Psychotherapie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Psychotherapie

Pagina Psychotherapie

Als je veel last hebt van stemmen, wanen, depressie of manie kan psychotherapie helpen om de symptomen te laten afnemen of om er anders mee om te gaan. Je kunt al in een vroeg stadium, als de symptomen nog relatief mild zijn, aan de slag gaan.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een aantal reguliere vormen van therapie die gebruik maken van bepaalde gesprekstechnieken. In een psychotherapeutische behandeling staat het gesprek tussen de cliënt en hulpverlener centraal.  De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij meer complexe en ernstigere problemen kan een behandeling al gauw langer dan een jaar in beslag nemen.

Psychotherapie kan goed helpen, óók bij psychotische klachten. Daar werd vroeger heel anders over gedacht, maar inmiddels is uit onderzoek gebleken dat mensen met psychosegevoeligheid wel degelijk kunnen profiteren van bijvoorbeeld CGT en/of traumatherapie.

Gerelateerd

Meer over

Lees ook