Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Is venlafaxine na opnieuw ophogen weer even effectief als de eerste keer?

Vraag

Is venlafaxine na opnieuw gebruik of ophoging even effectief als de eerste keer?

Ik heb het middel 12 jaar geslikt en een jaar geleden afgebouwd tot 37.5 mg. Ik slik sinds vijf weken weer 225 mg maar de angstklachten zijn verergerd.

Antwoord

Beste A.,

De werking van een antidepressivum kan vele weken op zich laten wachten na beginnen of dosisverhoging. En inderdaad: in het begin kunnen (angst)klachten wel eens paradoxaal toenemen.

Als je na twee maanden nog helemaal geen verandering merkt, moet er voor een ander middel worden gekozen. Overleg het met je behandelaar.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 12 december 2023

Gerelateerd

Meer over

antidepressiva
Medicatie

Lees ook