Main content

Vraag

Beste Ralph,

Ik heb een gegeneraliseerde angststoornis en een paniekstoornis. Ik zit hierdoor thuis (ziekteverlof) en sta op de wachtlijst voor psychologische behandeling. Ik neem venlafaxine 75 mg.

Ik heb ook een grote kinderwens. Ik ben begin 30 en ben bang dat hoe langer ik wacht hoe moeilijker het gaat worden. Uiteraard ben ik me er wel bewust van dat, zoals ik nu ben, het niet verantwoord is om zwanger te worden.

Vanaf wanneer is het wel, of op z’n minst meer, verantwoord om te gaan proberen zwanger te worden? Moeten mijn angstklachten daar eerst volledig voor weg zijn? Moet ik gestopt zijn met medicatie? Of bestaat er bijvoorbeeld ook angstmedicatie die niet of minder schadelijk is tijdens de zwangerschap?

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste M.,

Zwangerschap, emotionele problemen en medicatie vormen altijd een dilemma. Er worden veel vrouwen zwanger die ook klachten van angst of depressiviteit hebben. Natuurlijk moet dat niet te hevig zijn.

Een paniekstoornis wordt meestal behandeld met een combinatie van psychotherapie en medicatie. Veel psychofarmaca kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt, sommige beslist niet. Ik kan je daarover niet een persoonlijk advies geven, maar je kunt daarover alvast informatie vinden op de website van de POP-poli van het OLVG in Amsterdam:

https://www.olvg.nl/ext/pec/index.html

Bij de meeste antidepressiva zie je daar staan : "Geen aangeboren afwijkingen waargenomen, wel farmacologische effecten. Veiligheid van het middel afwegen tegen de indicatie om het middel te gebruiken".

Op een POP-poli (Psychiatrie - Obstetrie - Pediatrie) werken psychiaters, gynaecologen en kinderartsen samen om een passend advies te geven aan vrouwen met psychische klachten die zwanger willen worden. Dit soort poliklinieken vind je in het hele land. Je huisarts kan je daarheen verwijzen.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Ralph Kupka op 3 maart 2022
  • Deel deze pagina: