Veel gezochte termen

Psychosenet publicaties

Keuzehulp voor samen beslissen bij Psychose

Keuzehulp Psychose: Aamen beslissen bij Psychose - Toolkit

De psychosezorg en de zorg rond PTSS in Nederland moet beter. Als onderdeel van het traject ‘Zinnige Zorg GGZ’ hebben partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hierover afspraken gemaakt. Samen beslissen met keuzehulp Psychose is hier onderdeel van.

Zo moeten mensen met psychose vaker cognitieve gedragstherapie en meer somatische screening krijgen. De veldpartijen, waaronder het NIP, zijn deze en andere plannen in de praktijk aan het brengen.

Zinnige zorg

In Zinnige Zorg-trajecten kijkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is. Voor de GGZ is er gekozen voor psychose en PTSS. Deze aandoeningen hebben grote impact op cliënten en hun omgeving.

Samen beslissen met keuzehulpen

Een passende behandeling wordt vormgegeven in goed overleg tussen patiënt, naaste en professional: ‘samen beslissen’. Om patiënten, naasten en professionals hierbij te ondersteunen zijn er keuzehulpen Samen beslissen. De keuzehulpen ondersteunen patiënten en naasten bij het inzichtelijk maken van de aandoening en behandelopties. Ook staat er waar je terecht kunt voor extra informatie en hulp, zoals de juiste patiëntvereniging.

PTSS en Psychose

Voor PTSS en Psychose zijn nu ook keuzehulpen beschikbaar, kosteloos te downloaden of bestellen.

De keuzehulpen zijn ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban, professionals en gebaseerd op de zorgstandaarden.

Download of bestel gratis de digitale keuzehulp voor: Psychose