Main content

Een psychose is een bepaald type psychische ervaring die opduikt wanneer mensen in hun leven geconfronteerd worden met iets dat bijzonder moeilijk is. Het getuigt vaak vooral van een psychische crisis.

Klinisch psycholoog en psychoanalyticus Stijn Vanheule duidt psychotische ervaringen vanuit een psychoanalytisch denkkader.

  • Deel deze pagina: