Veel gezochte termen

Emoties en psychose begrijpen

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Emoties en psychose begrijpen

Psychose en emoties: Door psychose te zien als een emotionele manier van betekenisgeving is meer empathische ondersteuning mogelijk.

Psychose is een verschijnsel dat vaak omgeven is door misverstanden en stigma. Het is een complexe staat van zijn die vaak verkeerd wordt begrepen en geïnterpreteerd. We duiken we dieper in de rol van emoties en hoe we de wereld waarnemen. We kijken hoe dit begrip ons kan helpen in de omgang met en het begrijpen van psychose.

De lens van emotie

Onze perceptie van de wereld wordt sterk beïnvloed door onze emoties. Wanneer we bang zijn, kan de wereld bedreigend lijken; objecten en situaties kunnen gevaarlijker of vijandiger overkomen dan ze in werkelijkheid zijn. Dit kan de deur openen naar paranoia. Als we ons somber voelen, kunnen we de wereld als hopeloos en aan het vergaan zien, waarbij elke negatieve gebeurtenis voelt alsof deze direct op onze schouders drukt. Aan de andere kant, wanneer we ons euforisch of extatisch voelen, lijkt alles mogelijk en kunnen we het gevoel hebben dat we op een goddelijke missie zijn.

Deze emotionele toestanden zijn natuurlijke variaties van onze geest. Ze beïnvloeden sterk hoe we betekenis en kleur geven aan onze omgeving. Dit is vooral relevant wanneer we het hebben over psychose.

Psychose en betekenis

Psychose kan worden gezien als een extreme manifestatie van de invloed van emoties op onze perceptie van de realiteit. Mensen die een psychose ervaren, bevinden zich vaak in een staat waarbij hun emoties intens verweven zijn met hun perceptie van de wereld om hen heen. Dit kan leiden tot unieke en soms verontrustende interpretaties van hun omgeving, waarbij de grens tussen het ‘ik’ en de externe wereld vervaagt.

Begrijpen dat psychose voortkomt uit deze diep emotionele ervaringen, kan ons helpen meer empathie en begrip op te brengen. Het helpt om de psychotische ervaring niet alleen te zien als een set van symptomen die ‘behandeld‘ moeten worden, maar als een complexe, emotioneel gedreven reactie van de geest op zijn omgeving.

De rol van empathie

Empathie is cruciaal in de benadering van iemand die een psychose doormaakt. Door te erkennen dat de ervaringen van de persoon voortkomen uit hun emotionele staat, kunnen we beter aansluiten op hun belevingswereld. Dit betekent niet dat we de waarnemingen als feitelijk juist moeten zien, maar wel dat we proberen te begrijpen hoe hun emoties hun perceptie vormen.

De sleutel tot empathie ligt in het herkennen dat, net zoals onze emoties ons een gekleurde bril geven waardoor we de wereld zien, dit bij iemand in een psychose nog intenser kan zijn. Het is door deze lens dat we de dialoog kunnen openen. Niet door te oordelen of te proberen hun realiteit te ‘corrigeren’, maar door te luisteren en te proberen te begrijpen wat er wordt ervaren.

Conclusie

Demystificatie van psychose begint bij het erkennen van de diepe emotionele wortels die het verschijnsel drijven. Door psychose te benaderen als een intens emotionele manier van betekenisgeving aan de wereld, kunnen we naar een meer empathische en effectievere ondersteuning komen van degenen die het doormaken. Het gaat hierbij niet om het verminderen van psychose tot enkel emoties. Het gaat om het waarderen van de complexiteit en de menselijkheid van de ervaring.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.