Veel gezochte termen

Fase 5: Leven voorbij de psychose

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Fase 5: Leven voorbij de psychose

LLeven voorbij de psychose. Je hebt in fase 5 van psychose en herstel de gebeurtenissen een plek gegeven. Je hebt geleerd en hebt nu ervaring.

Leven voorbij de psychose. Uiteindelijk heb je alles wat je is overkomen een plek gegeven. In je zoektocht om je kwetsbaarheid en je weerbaarheid te leren kennen en heb je veel geleerd. Je kunt jezelf en anderen uitleggen wat er is gebeurd. Welkom in fase 5 van herstel bij psychosegevoeligheid

Fase 5 van psychose en herstel: Leven voorbij de psychose

Wat je in deze fase ontdekt

Je begrijpt hoe psychose kon ontstaan, en hoe je in balans blijft. Je erkent wat er is gebeurt. Je bent je kwetsbaarheid ontstegen. Leven voorbij de psychose betekent niet perse dat je helemaal symptoomvrij bent. Je hebt geleerd dat je psychotische ervaringen en je stemmingswisselingen te maken hebben met je kwetsbaarheid en je weerbaarheid.

Ook ontdek je dat  de omgeving waar je in zat, op bepaalde gebieden niet goed voor je was. Je weet waar de psychose en de stemmingswisselingen vandaan komen en vooral: dat je er zelf óók invloed op hebt. Stress of angst kunnen bijvoorbeeld een spanningsveld veroorzaken, omdat ze je weerbaarheid verminderen. Net zoals dat bij iederéén gebeurt. Je bent je er van bewust dat je een terugval kunt krijgen.

Maar het is óók duidelijk dat er een stijgende lijn zit in je herstel. Je merkt dat het steeds beter met je gaat.

Je bent nu iemand met ervaring

Om gaan met vooroordelen over psychose heb je geleerd. Ook heb je gellerd om mythes te ontkrachten. Je hebt een visie op de toekomst en je durft zelfs weer te dromen – ondanks het besef dat je je leven van vóór je psychose niet meer helemaal terugkrijgt. 

Inmiddels ben je nu zelf iemand met ervaring. Je kunt anderen helpen en inspireren met die ervaringen. Je hebt de regie over je leven terug en je hebt geleerd wat je moet doen (en wanneer) als je uit balans dreigt te raken. Ook weet je welke rol medicatie kan spelen. Je hebt het gebruik van je medicatie tot een minimum teruggebracht of bent er mee gestopt.

Hulpverlening kan op de achtergrond aanwezig zijn

Behandeling en therapie hebben je voldoende ondersteund dat je het leven zelf weer aan kan. Hulpverlening kan op de achtergrond aanwezig zijn, maar eigenlijk heb je ze niet meer nodig. Je hebt immers geleerd wat je moet doen als je uit balans dreigt te raken. Mocht het nodig zijn, dan trek je aan de bel.

Voorbeeld

Hans heeft drie keer een psychose meegemaakt. De eerste keer op zijn twintigste, de laatste alweer vijftien jaar geleden. Hij heeft lang gestoeid met deze moeilijke perioden in zijn leven. Nu zijn kinderen het huis uit zijn, kijkt hij met voldoening terug op deze roerige tijden. Met zijn kinderen gaat het goed en ook zelf heeft hij weinig te klagen, behalve over de extra kilo’s die hij door zijn medicijngebruik erbij heeft gekregen.  

Hans is acht jaar geleden gescheiden en heel soms voelt hij zich eenzaam. Een nieuwe relatie zou leuk zijn. Toch heeft hij een prettig leven en dat komt ook door zijn werk. Met al zijn levenservaring en opgedane kennis is hij mensen gaan helpen. Hij voelt goed aan wat er echt toe doet en wat een ander nodig heeft. Deze houding probeert hij ook over te brengen op de jongeren waarmee hij nu werkt. In de rol van ervaringsdeskundige gaat hij binnenkort voorlichting geven op middelbare scholen. Daar heeft hij erg veel zin in.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow