Veel gezochte termen

Risicofactoren voor psychose

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Risicofactoren voor psychose

Wat zijn de risicofactoren van psychose? Het gaat bij psychosegevoeligheid vooral om de mate van psychosegevoeligheid en de weerbaarheid.

Vooral jonge mensen ervaren psychotische verschijnselen en krijgen een psychose. Mensen tussen 14 en 30 worden het vaakst getroffen. We vertellen je meer over de risicofactoren van psychose.

Bij mannen begint een psychose gemiddeld drie jaar eerder dan bij vrouwen.

  • Vrouwen hebben vaker een combinatie van psychosesymptomen en stemmingsverandering, zoals depressie.
  • Mannen hebben meer last van psychosesymptomen in combinatie met veranderingen in motivatie en cognitie.

Risicofactoren psychose

Bekende risicofactoren voor het krijgen van een psychose zijn trauma, drugsgebruik (met name op jonge leeftijd) en het behoren tot een minderheidsgroep. Bij sommigen gaat het normale inbeeldings- en interpretatievermogen makkelijker over in een psychose dan bij anderen.

Psychosegevoeligheid

Dat heeft te maken met de mate van psychosegevoeligheid en de mate van weerbaarheid die iemand heeft:

Jim van Os: “Als je veel psychosegevoeligheid hebt en weinig weerbaarheid, moet je leren die twee weer in balans te krijgen. Je kunt je gevoeligheden leren herkennen en je kunt leren om ze te compenseren met je eigen weerbaarheid“.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk ook de PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meer over

Krijg ik een psychose?
Psychosegevoeligheid

Lees ook