Veel gezochte termen

Alles over psychose

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

De 5 fasen van psychose en behandeling

Lees meer over de 5 fasen van behandeling, wat je zelf kunt doen en wat je omgeving kan doen tijdens de vijf fasen van psychose en herstel.

Er zijn 5 fasen van behandeling van psychose te onderscheiden. In dit hoofdstuk kan je er meer over lezen.

De fasen van behandeling van psychose

Het is tegenwoordig gebruikelijk om de behandeling van psychosegevoeligheid zodanig te faseren dat er rekening wordt gehouden met de verschillende fasen van herstel – in de zin van herstel van perspectief en de ervaring van een zinvol participerend bestaan.

In bovenstaande afbeelding zie je de 5 fasen van psychose en behandeling.

Er zijn 3 soorten behandeling voor psychose

De fasen van psychose en behandeling starten met het onderscheiden van de drie soorten behandeling bij psychosegevoeligheid.

1 . De medisch-psychologische aanpak

Deze is veelal gericht op aanpakken van de ‘symptomen’ van de ‘aandoening’ op basis van zogenaamde evidencebased richtlijnen. Deze behandeling is gebaseerd op kennis uit de psychiatrie, de psychologie en de verplegingswetenschappen. Dit is op zich prima en het moet ook zeker een plek hebben.

2. De herstelgerichte behandeling

Deze behandeling is meer gebaseerd op ervaringskennis en gericht op de persoon helpen met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om te leren leven met psychosegevoeligheid, inclusief dingen als stigma, uitsluiting, bijwerkingen van medicatie, hulp bij omgaan met de GGZ, eenzaamheid, grip krijgen op je leven, en jezelf weer als een waardevol iemand leren zien.

3. Sociale zorg
De sociale zorg heb je nodig om weer terug te kunnen gaan naar de opleiding, werk, dagbesteding, zelfstandig wonen, een toekomst bouwen en alle andere dingen die je nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen.

Zorg is niet altijd op elkaar afgestemd

Helaas is het in Nederland zo dat de verschillende typen zorg niet helemaal goed op elkaar zijn afgestemd.

YouTube player
Bekijk de animatie “Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling?”

De sociale zorg zit bij de gemeente

Deze is meestal niet goed afgestemd met de medisch-psychologische zorg bij de GGZ.

De GGZ is gericht op symptoomreductie

Met het risico dat mensen blijven hangen in escalerende behandelingen terwijl ze eigenlijk sociale experimenten nodig hebben op het gebied van wonen, werken, opleiding en dagbesteding.

Herstelgerichte zorg is vaak diffuus en moeilijk te vinden

Als je geluk hebt is er een goede Recovery College bij je in de gemeente, zoals Enik in Utrecht. In de praktijk is het vaak een enorme zoektocht om de goede zorg op het juiste moment te krijgen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Meer lezen van Jim van Os?

Jim van Os schreef deze boeken die de moeite waard zijn om te lezen: