Veel gezochte termen

Behandeling fase 4 – leven met psychosegevoeligheid

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Behandeling fase 4 – leven met psychosegevoeligheid

Leven met psychosegevoeligheid. In de vierde fase van behandeling is de crisis en de psychose verdwenen. Er is inzicht, soms met medicatie.

In deze fase van ‘leven met psychosegevoeligheid’ is er voldoende rust ontstaan en is de crisis naar de achtergrond verdwenen. Er is voldoende inzicht in mogelijke triggers en er is extra veiligheid in ingebouwd met een nieuwe manier van leven, eventueel met medicatie.

Fase 4 van behandeling: Leven met psychosegevoeligheid

Fase 4: Leven met psychosegevoeligheid gaat met vallen en opstaan

Het is in deze fase belangrijk om uit je ‘comfortzone’ te komen, om weer te gaan zoeken naar nog meer draagkracht en uitdaging. Kortom, iemand heeft zijn of haar leven aangepast aan de kwetsbaarheid en leert er in deze fase mee leven.

Gebruik je verstand, maar wees niet te voorzichtig

Dat is een ontdekkingstocht die gepaard gaat met vallen en opstaan. Grenzen zijn pas voelbaar als ze overschreden worden.

Leren leven met psychosegevoeligheid

In algemene zin is er in deze fase sprake van het leren omgaan met gevoelig zijn. Met het leren grenzen te stellen. Met het zoeken naar een gezonde manier van leven, in een gezonde omgeving.

Leer leven met je grenzen

In fase 4 van behandeling, leven met psychosegevoeligheid, leert men nog beter omgaan met (de risico’s op) terugval.

Krijg zicht op wat is er gebeurd

Ook kan het in deze fase gebeuren dat er vraagtekens rijzen op een dieper niveau:

  • Wat is er nu werkelijk gebeurd?
  • Wat zegt mijn gevoeligheid mij over de plek die ik inneem in mijn leven?

Iedere psychose is anders

Vaak ervaren mensen in een psychose grootse gevoelens en komen er spirituele en religieuze thema’s voorbij. Na de fase van verwarring, vallen er in deze fase (in het gunstigste geval) meer puzzelstukjes op hun plek en kan er een bewustwordingsproces ontstaan die de sleutel is naar de volgende fase.

Geen één psychose is hetzelfde. De mate van verwarring in iemands leven kan zo groot zijn dat er mensen zijn die met deze gevoeligheid meer ‘vallen’ dan ‘opstaan’. Er zijn ook mensen die een keer een psychose doormaken en daarna de draad weer oppakken.

Het kan lang duren om te leren omgaan met je psychosegevoeligheid

De fase van leren omgaan met psychosegevoeligheid kan jaren in beslag nemen, waarbij het ook een zoektocht is naar de juiste ondersteuning, behandeling en/of medicatie. Bijwerkingen kunnen een extra last zijn. Het is goed om dit met de behandelend arts te bespreken, misschien dat een ander middel beter aansluit of dat de dosering moet worden aangepast.

Therapie kan helpen

Verschillende therapieëntools, en herstelwerkgroepen kunnen behulpzaam zijn. In deze fase is het goed om eens te kijken naar een WRAP of crisiskaart.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

De professionals van PsychoseNet schreven deze hoofdstukken met betrouwbare, hoopgevende informatie.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over Naasten
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow