Veel gezochte termen

Behandeling fase 5 – Leven voorbij psychosegevoeligheid

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Behandeling fase 5 – Leven voorbij psychosegevoeligheid

De fase 5 van behandeling gaat over Leven voorbij psychosegevoeligheid. Mensen hebben leren omgaan met hun psychosegevoeligheid.

Fase 5 van behandeling gaat over Leven voorbij psychosegevoeligheid: De personen in deze fase hebben leren omgaan met hun psychosegevoeligheid.

Fase 5 van behandeling: Eigen ervaringskennis gebruiken

De personen in de vijfde fase hebben goed leren omgaan met hun psychosegevoeligheid. Het is een goed te dragen last.

Vanuit het perspectief dat ziek worden vaak een gezonde reactie is op een ongezonde omgeving, is deze fase ook een periode waarin iemand met eigen ervaringskennis antwoorden heeft gevonden op een aantal belangrijke, persoonlijke vragen.

Bijvoorbeeld vragen als:

  • Hoe ga ik om met mijn kwetsbaarheid?
  • Hoe is deze kwetsbaarheid ontstaan?
  • Wat is er nodig om een nieuwe psychose te voorkomen?
  • Wat kan ik zelf doen en wat verwacht ik van anderen in mijn omgeving?

Rust en acceptatie

Omdat het merendeel van deze vragen rondom herstel zijn beantwoord, is er voldoende rust en acceptatie. Hierdoor speelt de angst voor een nieuwe psychose weinig tot geen rol.

In fase 5 van behandeling kan men terecht zeggen dat de psychose voorbij is. Juist omdat het er mag zijn, heeft de psychosegevoeligheid een waardige plek gekregen in het leven.

Met de opgedane ervaringskennis en deskundigheid zijn mensen in staat om in deze fase anderen inzicht te geven wat een gezonde omgeving is, wat er nodig is om te herstellen van de ingrijpende gebeurtenissen die een psychose met zich meebrengt.

Met eigen regie je positie verstevigen

Behandeling

Behandeling kan er op gericht zijn om nog meer eigen regie te vinden en om met zo min mogelijk last verder te leven.

Medicatie

Mocht het afbouwen van medicatie een actueel thema zijn, dan is het belangrijk om dit in samenwerking met een behandelaar te doen.

Therapieën

Psychotherapie kan bijdragen aan het verder verstevigen van de rollen en posities die iemand in het leven inneemt.

Familieopstellingen kunnen inzicht geven in de helende beweging die is te maken binnen het huidige gezinssysteem en het gezin van herkomst.

Alternatieve zorg kan een verrijking zijn in het omgaan met het eigen lichaam, de emoties.

Blijf in beweging

Daarnaast is in beweging blijven (zowel sociaal als lichamelijk) ook een waardevolle aanvulling. Activiteiten ondernemen waar passie, voldoening en zingeving samenkomen hebben een goede invloed op het verdere herstel. Dat geldt ook voor gezonde voeding.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.