Veel gezochte termen

Fase 2: Overweldigd zijn door de psychose

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Fase 2: Overweldigd zijn door de psychose

In fase 2 van psychose en herstel kan psychose ontstaan. Je gaat op in je eigen wereld en zit in de symptomen psychose. Je verliest regie.

Bij sommige mensen kunnen in fase 2 van psychose en herstel de vroege symptomen zo heftig worden dat er een psychose ontstaat. Deze fase begint vaak met een sociaal conflict.

Fase 2 van psychose en herstel: Overweldigd zijn door psychose

Hoe herken je dit? We geven enkele voorbeelden.

Bijvoorbeeld:

 • Iemand raakt in een manische fase en probeert de burgemeester over te halen hem de stad te laten besturen.
 • Of een jongen is bezig alle computers uit huis te verwijderen omdat ze zijn gedachten verstoren.
 • Of een meisje is overstuur omdat Facebook geheime boodschappen over haar verspreidt.

Opgaan in je eigen wereld

In deze fase ben je overweldigd door symptomen van een psychose. Je gaat helemaal op in je eigen wereld waarin dingen hyper-betekenis hebben die andere mensen niet kunnen volgen. Hierdoor is het contact met andere mensen verstoord geraakt. Meestal gaat je functioneren achteruit en ontstaat er een behoefte aan zorg, zonder dat je dit zelf in de gaten hebt.

Je kunt in deze fase geen afstand meer nemen van je symptomen: je gaat ze als onderdeel van jezelf zien. Je kunt je gedachten, gedrag en je stemming (bijna) niet meer remmen of van afstand bekijken.

Verlies van eigen regie

De regie op je eigen leven raak je steeds meer kwijt en wanen en/of hallucinaties vertroebelen je beleving van de gedeelde werkelijkheid. Omdat je zelf een andere wereld beleeft, hebben omstanders daarom grote moeite om contact met je te hebben en je te ondersteunen. Het is van belang dat er in dit stadium naar gepaste zorg wordt gezocht en dat je die zo snel mogelijk krijgt.

Je omgeving heeft een belangrijke rol

Goedbedoelde hulp kan ervoor zorgen dat je snel de juiste ondersteuning krijgt, maar kan er soms ook voor zorgen dat de crisis nog verder toeneemt wanneer je zelf helemaal geen hulp nodig denkt te hebben.

Onbegrip vanuit je omgeving

Deze fase van overweldigd zijn leidt vaak tot conflicten. Er bestaat een kans dat er een crisissituatie ontstaat. Je gedrag loopt uit de hand en je bent overweldigd geraakt door meerdere symptomen.

Het lukt je niet meer om aan anderen uit te leggen waar je gedachten en gevoelens vandaan komen en de mensen om je heen kunnen je niet meer volgen. Ze willen wel helpen of ingrijpen maar weten niet hoe.

Verplichte zorg

De spanningen kunnen hoog op lopen. Je bent zelf het contact met de wereld zoals de mensen om je heen die beleven verloren en je omgeving kan (bijna) geen contact maken met jou. Dat leidt ertoe dat er een situatie ontstaat met veel angst, paniek, machteloosheid, onbegrip en stress. Zowel voor jou als voor je omgeving.

Het kan er zelfs toe leiden dat je een gevaar wordt voor jezelf en voor anderen.

Veel voorkomende symptomen van psychose

Deze symptomen horen bij fase 2 van psychose en herstel:

Je gevoelens zijn extreem uitvergroot en versterkt:

 • Je ervaart veel angst;
 • Je bent heel boos op je omgeving;
 • Je voelt je opgejaagd.

In je ongeremdheid vertoon je ongebruikelijk gedrag:

 • Je bent extreem uitgelaten en hyperactief: je hebt geen slaap nodig;
 • Je hebt ongewilde, extreme of bizarre gedachten; intrusies;
 • Je denkt dat externe krachten of machten je beïnvloeden;
 • Je kan dingen niet goed meer in de juiste context plaatsen.

Je bent achterdochtig en wantrouwend:

 • Je voelt je bekeken of bespioneerd (vervolgingswaan);
 • Je hebt het gevoel bestuurd te worden;
 • Je ziet complotten
 • Je denkt dat je achtervolgd wordt (achtervolgingswaan);
 • Je denkt dat kranten, radio, TV en anderen het over je hebben (betrekkingswaan);
 • Je denkt dat je gedachten worden gelezen of gemanipuleerd.

Andere symptomen van psychose:

 • Je bent overgevoelig;
 • Je hebt last van concentratie en motivatieproblemen;
 • Je hoort stemmen, je ziet, voelt, proeft of ruikt dingen die anderen niet waarnemen;
 • Je hebt hallucinaties;
 • Je ben zo somber dat je geen toekomst meer ziet;
 • Je denkt dat de wereld vergaat of dat je de wereld moet redden;
 • Je hebt versterkte spirituele ervaringen.

Verband tussen angst, depressie en psychose

Ernstige depressieve en manische symptomen gaan vaak samen met het ontwikkelen van een psychose.  Er is een verband tussen angst, depressie en psychose.

In een zware depressie, of door veel angst kan een psychose ontstaan. Een psychose kan er ook weer voor zorgen dat iemand nadien veel angst heeft en na een psychotische ontregeling een depressie krijgt.

Het verloop van de tweede fase is persoonlijk

Hoe snel het herstellen van een een acute psychose gaat, hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van de heftigheid van de psychose zelf. En de natuurlijke variatie tussen mensen.

Er is per persoon verschil in:

 • Lichamelijke gesteldheid;
 • Belastbaarheid;
 • Karakter;
 • Mentale veerkracht;
 • Het hebben van andere (psychische) kwetsbaarheden;
 • Het hebben van hoop en toekomstperspectief.
 • Het hebben van sociale steun en relaties
 • De mate van afhankelijkheid van middelen, zoals alcohol en drugs;

Hoe goed je voor jezelf zorgt:

 • Hoeveel je slaapt;
 • Hoe goed je een dagritme hebt.

Hoe gezond je omgeving is:

 • Hoe stressvol je omstandigheden zijn;
 • Hoe snel je weer aan het werk kan;
 • De band met je familie, partner, je gezin en vrienden;
 • Hoeveel steun je ervaart uit je sociaal netwerk en je naaste omgeving.

De effectiviteit van de behandeling

 • De invloed van de medicatie;
 • De relatie met je hulpverlener(s)

In de tweede fase:

Bijsturing door anderen

Wanneer iemand een psychose heeft, is bijsturing door anderen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een crisis wordt voorkomen of zich afwendt. Professionele hulp en nabijheid is van groot belang, waarbij de regie tijdelijk wordt overgenomen.

Medicatie kan soms helpen

Medicatie kan er in deze fase ervoor zorgen dat de symptomen van een psychose sneller afnemen, zodat de situatie weer rustig wordt.

Bij goede ondersteuning zal na verloop van tijd de overweldiging van de psychose afnemen. Bij sommige mensen is dat al na enkele uren, bij anderen pas na weken of maanden.

De intense ervaringen van de psychose verdwijnen meer naar de achtergrond.

Voorbeeld

Een student ervaart bij tijd en wijle achterdochtige gedachten. Tijdens een drukke examenperiode met nachten lang doorstuderen, staat hij ineens te roepen in de aula van de school. Hij beschuldigt een docent ervan dat hij zijn gedachten kan lezen.

Zijn verwarde gedrag veroorzaakt een ruzie tussen hem en een groepje medestudenten die met hem in discussie gaan. Het loopt uit de hand, de politie wordt erbij geroepen. De politie schakelt snel daarna de hulpverlening in.

Herstellen van psychose

Het herstellen van de psychose en het verwerken van alles wat is gebeurd, komt meer op de voorgrond.

Dit beschrijven we in de volgende fase:

Heb je een vraag over psychose?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk ook de PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow