Main content

Als de crisis onder controle is en de storm enigszins is gaan liggen, dient zich een volgende fase aan. De derde fase van ‘worstelen met het hebben van psychosegevoeligheid’. Wanneer iemand voor het eerst een psychose heeft gehad is deze fase het begin van een acceptatieproces van een kwetsbaarheid die heel veel impact heeft op het leven. Wat is er gebeurd?

In fase 3 gaat het om lichamelijk en geestelijk herstellen, verwerken van pijnlijke recente gebeurtenissen, het (zelf)vertrouwen herwinnen en de draad van het leven weer oppakken. Dat is een worsteling want er zijn veel vanzelfsprekendheden weggevallen. Ondersteuning en/of behandeling is in deze fase heel belangrijk. Op verschillende levensgebieden is er aandacht nodig om alles weer op de rit te krijgen. Het oppakken van studie en werk, of dagstructuur, het omgaan met medicatie, het verwerken van trauma’s, het herstellen van relaties. Al deze thema’s hebben aandacht nodig en het is belangrijk om de verantwoordelijkheid te dragen in samenwerking met anderen.

Hoop en perspectief

In deze fase is het hervinden van perspectief, hoop, zingeving en zelfvertrouwen doorslaggevend. Wie hulp durft te aanvaarden zal merken dat een goede combinatie van voorlichting, contact met ervaringsdeskundigen, medicatie en therapie ervoor kan zorgen dat er na de psychose weer toekomst is. Behandeling kan gericht zijn op het inzicht krijgen in het verleden om zodoende weer oog te krijgen voor de toekomst door eigen doelen te gaan formuleren. Ook het verwerken en begrijpen van je psychotische ervaringen is belangrijk. Het kan erg fijn zijn om hier met ervaringsdeskundigen over te praten.

Bekijk de animatie “Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling?”

Durf te vragen

In deze fase worstelt iemand dus met de last van de psychosegevoeligheid en leert te ontdekken hoe deze last in het leven is te dragen. Goede informatie en besluiten over de duur van alle trajecten kunnen daarbij behulpzaam zijn. Hoe lang ga je door met de medicatie? Hoe lang wacht je met zoeken naar werk? Hoe lang ga je door met dagbehandeling of jobtraining? Hoe lang duurt een therapie? Welke behandelingen zijn er? Wat is herstel?

Kortom, het is belangrijk om nieuwsgierig te worden. Durf te delen en durf te vragen. Bijvoorbeeld in ons e-mailspreekuur. Hier is het mogelijk om vragen te stellen aan verschillende experts.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Verder lezen over behandeling en de fasen van psychose:

Meer informatie over psychose:

  • Deel deze pagina: