Herstel

Als je een psychose hebt gehad, heb je gewoon een toekomst. Dát is de boodschap die je moet horen, als je met psychose wordt geconfronteerd. Niet dat het om een ernstige psychiatrische hersenziekte gaat, vol met negatieve verwachtingen en doemscenario’s. Vier op de vijf mensen herstellen van een psychose. Het is niet makkelijk, maar het kan. Wat je nodig hebt is hoop en optimisme. En je omgeving ook.

Herstelverhalen

Herstelverhalen zijn persoonlijke verhalen van kracht en hoop. Van vallen en opstaan. Van dromen en doelen en een leven voorbij diagnoses.
Wij verzamelen inspirerende herstelverhalen en interviewen mensen over hun ervaringen met psychose en herstel.

Hersteltips- en tools

We verzamelen vragenlijsten en checklists waarmee je zelf kunt bekijken hoe het met je gaat. De uitslag geeft je een indruk. Bijvoorbeeld: ben je misschien depressief? Hoe erg? Of: hoe ga je om met stemmen horen?

De Psymate app geeft je inzicht in de samenhang tussen je activiteiten, je omgeving en je emoties. En wat de effecten en bijwerkingen zijn van medicatie, voeding, slaap en psychotherapie. Hij stuurt je meerdere keren per dag een kort vragenlijstje. Je vult het in één minuut in.

Bekijk meer hersteltools

Herstelwerkgroep

Een herstelwerkgroep is zelfhulp in groepsverband. Vaak wordt zo’n groep begeleid door een ervaringswerker, dat is iemand die ook zelf een psychose heeft gehad en daarvan is hersteld. Een ervaringswerker heeft daarna in een opleiding geleerd hoe zijn of haar ervaring met psychose in te kunnen zetten als steun voor iemand anders, en heeft geleerd groepen te begeleiden.

In een herstelwerkgroep wissel je ervaringen uit en leer je van elkaar. Niet alleen over wat er mis ging, maar ook over nieuwe oplossingen. Je steunt elkaar, je maakt vaak nieuwe vrienden, en vooral: je ontdekt dat je niet de enige bent.

In een goede herstelgroep moedigen de leden elkaar aan om stapje voor stapje weer hun leven in eigen hand te nemen. Anderen die in dezelfde situatie hebben verkeerd zien vaak veel beter waar je bang voor bent, en wat je juist wel goed kunt.

Kort gezegd maak je kennis met herstel. Aan de hand van thema’s wissel je ervaringen uit. Vaak wordt een herstelthema uitgediept. Thema’s als:

  • Wat is herstel eigenlijk?
  • Wat zijn bronnen voor steun voor jou?
  • Hoe ga je om met vooroordelen in je omgeving
  • Wanneer vertel je wel en wanneer niet over je ggz- achtergrond?
  • Wat doe je als je ontevreden bent over je medicatie of je psychotherapie?
  • Welke opleiding of welk werk ga je doen? Hoe ga je dat bereiken?
  • Hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

Er zijn herstelwerkgroepen op veel plekken, maar je moet er soms goed naar zoeken. Op deze pagina vind je adressen waar je hulp kunt krijgen.

WRAP

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan.
Het is een herstelmethode die je helpt om weer grip te krijgen op je leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. WRAP komt uit Amerika. Je kunt het alleen doen, met andere ervaringsdeskundige, met een herstelcoach of in een groep.
Lees meer over WRAP


RedactieHerstel