Veel gezochte termen

Psychosenet Achtergrond

Fré Domisse – ervaringsdeskundigheid 100 jaar geleden

achtergrond-FréDomisse

Waarom week de onwankelbare overtuiging van juffouw vdH.niet, die zich de majesteit der wereld waande? Was Swaentjes geloof en vertrouwen ook ziekte? Of was het de waarheid? Gek – wat was dat eigenlijk? Waar was de grens? Aldus Fré Domisse in haar (opnieuw uitgegeven) boek: Krankzinnigen.

Bij PsychoseNet hopen we altijd dat mensen zich gehoord voelen. Je gehoord willen voelen is van alle tijden. Fré Domisse (1900-1971) brak in het begin van de vorige eeuw een lans voor  psychiatrische patiënten door boeken te schrijven.

Fré Dommisse was een vrouw met een missie

Ze wilde de vooroordelen over mensen met psychiatrische problemen wegnemen door het grote publiek van betere informatie te voorzien. ‘Met het oog op de verkeerde begrippen betreffende de verzorging der geestelijk onvolwaardigen en geesteszieken in onze geheele samenleving … zou aan een krachtige actie tot voorlichting van het publiek gedacht moeten worden’, schrijft ze in 1947 aan het Bestuur van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid (NFGV).

Dommisses toewijding en motivatie voor dit onderwerp kwamen grotendeels voort uit haar eigen verblijf in een inrichting

Toen was ze nog geen twintig jaar oud. Ze werd opgenomen met wat waarschijnlijk een jeugdpsychose was. ‘Zij heeft n.l. in haar jeugd een periode doorgemaakt waarin zij geestelijk gestoord was en is gedurende een aantal jaren opgenomen geweest in psychiatrische inrichtingen. Het was een jeugdpsychose die men nu waarschijnlijk snel had kunnen genezen,’ schreef Clare Lennart in haar necrologie van Dommisse.

Het literatuurlab online (literatuurmuseum) besteedt aandacht aan Fré Domisse. De moeite waard om op de link te klikken en een kijkje te nemen!


Redactie PsychoseNet

Meer goede boeken lezen?

Of neem een kijkje op de boekenlijst van PsychoseNet.