Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

In zijn nieuwe boek 'De kwestie verwarde personen' pleit lector Bauke Koekkoek voor een geheel andere benadering van de verwarde medemens.

Auteur:

Bauke Koekkoek

Uitgever:

Lannoo Campus

Verschijningsdatum:

11 oktober 2019

De kwestie verwarde personen – Bauke Koekkoek

Sinds een paar jaar wemelt het van ‘verwarde personen’ in Nederland – zo stelt de krant. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend.

Dit boek biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos

Het eerste deel behandelt nauwgezet waarover de ‘verwarde personen’-kwestie precies gaat, wat de oorzaken van de toegenomen politiemeldingen zijn en welke oplossingen tot nu toe bedacht zijn.

Deel twee start met de beschrijving van de gebruikelijke Nederlandse reactie op sociale problemen: professionele escalatie. Daarna wordt duidelijk hoe leiderschap, vakmanschap en burgerschap hieraan tegenwicht kunnen bieden. Het slothoofdstuk gaat over hoe burgers, professionals en overheid elkaar in een wurggreep houden rond moeilijk oplosbare kwesties – zoals die rond ‘verwarde personen’.

De analyse in dit boek biedt praktische gespreksstof voor de vaak bepleite – maar nauwelijks gevoerde – discussie over ‘een nieuw sociaal contract’ en de Nederlandse verzorgingsstaat.

Tip! Lees ook het interview met Bauke Koekkoek in de Volkskrant naar aanleiding van zijn boek.


Bauke Koekkoek is crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en wetenschapper. Hij is verbonden aan de Politieacademie als lector Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving. Dit combineert hij met zijn lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar vooral zorgprofessionals worden opgeleid. In 2021 ontvangt Koekkoek voor zijn publicatie De kwestie van verwarde personen (2019) de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). In zijn eerdere boek Verward in Nederland (2017) beantwoordt hij 61 lastige vragen over psychische problematiek, zorg en samenleving. Koekkoek schrijft columns over de zorg in Trouw en De Correspondent.