Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

In Werken als een gek vertelt Marieke Sweens aan de hand van haar verhaal hoe je als werknemer je psychische aandoening bespreekbaar maakt.

Auteur:

Marieke Sweens

Uitgever:

Uitgeverij Water

Werken als een gek – Marieke Sweens

Gemiddeld één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening. De meeste van deze werknemers houden hun psychische problemen geheim uit angst voor stigmatisering. In Werken als een gek vertelt Marieke Sweens aan de hand van haar verhaal hoe je als werknemer je psychische aandoening bespreekbaar maakt.

Helaas is die angst nog terecht ook, want veel werkgevers zijn ervan overtuigd dat mensen met een psychische aandoening zich veelvuldig ziek melden en dus onbetrouwbaar zijn, en dat ze de hen opgedragen taken niet aankunnen.

Aan de hand van haar persoonlijke verhaal, vertelt Marieke Sweens hoe je als werknemer je psychische aandoening bespreekbaar kunt maken

En hoe je daar als werkgever goed mee omgaat. Wat levert die openheid op? Dat je als werknemer je belemmeringen niet langer hoeft te omzeilen, en je talenten kunt inzetten. Productiviteit stijgt, ziekteverzuim daalt. Winst voor werknemer én werkgever!


Marieke Sweens

Meer lezen over werkhervatting?