Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

De Treurwilg van Jeroen Follens is een fictief verhaal gebaseerd op gebeurtenissen uit de realiteit over een man met psychiatrische problemen.

Auteur:

Jeroen Follens

Uitgever:

Uitgeverij Storyland

Verschijningsdatum:

december 2020

De Treurwilg – Jeroen Follens

De Treurwilg is geschreven door Jeroen Follens. Hoofdpersoon Ludovic is een wat zonderling figuur die zichzelf al eens verliest in lange monologen. Hij is heel belezen en uiterst verstandig, maar net daardoor geeft hij vaak een pedante indruk.

Hij vindt moeilijk aansluiting bij mensen, wat versterkt wordt door zijn psychosegevoeligheid

Tijdens zijn studentenleven ontmoet hij Suzanne. Als levenspartner van de mysterieuze Ludovic zijn haar toekomstverwachtingen aanvankelijk heel hoog, maar zal het huwelijk met haar psychiatrisch belaste man stand houden? Ludovic draagt immers een groot geheim met zich mee.

De Treurwilg is een fictief verhaal gebaseerd op gedramatiseerde gebeurtenissen uit de realiteit. Een verhaal waarin de auteur het levensverhaal neerpent van een man met ernstige psychiatrische problemen. In het scheppen van de juiste sfeer hoeft de auteur niet onder te doen voor Oost-Europese schrijvers. Dit is een meesterwerk in zijn genre. Het boek maakt een mix van gevoelens bij je los: ongeloof, boosheid en medeleven, maar tevens vertedering of afschuw. Soms zou je het boek door de kamer willen zwieren om het dan weer snel op te rapen en verder te lezen tot het onverwachte einde. Het laat je niet los.

Toevoeging door de schrijver:

“De treurwilg is gebaseerd op waargebeurde feiten. De hoofdpersoon bestaat echt. Wat er in zijn leven is voorgevallen, heb ik in het boek trachten weer te geven op de naar mijn idee meest treffende wijze. Dat was geen makkie. Vooral dan wegens de frequente overgang van ‘psychotische’ naar ‘normale’ ervaringen van de persoon in kwestie. Ook in zijn conversatie, zijn houding, zijn manier van interageren en alles wat zijn persoonlijkheid aangaat, heb ik mij gebaseerd op enerzijds door psychiaters en hulpverleners gemaakte verslagen en anderzijds op de veelvuldige gesprekken die ik persoonlijk met Ludovic (wat voor alle duidelijkheid niet zijn échte naam is) had.

Uiteindelijk was het Ludovic zelf die mij vroeg of ik zijn leven op papier zou willen zetten. Ik zei: “Ludo, dat wil ik best wel doen. Maar evident zal het niet worden. Met alles wat je hebt meegemaakt en zo en de …” Waarop Ludo mij onderbrak met de woorden: “Misschien leef ik op die manier voort, al is dat in het geheugen van mensen die mij nooit hebben gekend.”

Tja, op zo’n repliek had ik geen weerwoord.”


Jeroen Follens is werkzaam in de hulpverleningssector. Hij heeft dit boek geschreven vanuit zijn persoonlijke en jarenlange ervaring met geïnterneerden. Hij studeerde Cultuurwetenschappen, Orthopedagogie en heeft een lerarendiploma. Gedurende enkele jaren gidste hij in het Museum Aan de Stroom in Antwerpen, het Archeocentrum in Velzeke en het kasteel van Wissekerke in Bazel.