Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Boek - In gesprek met psychose_I

Auteur:

Jules Tielens

In gesprek met psychose – Jules Tielens

Verbindende gesprekstechniek: praktische handleiding om in contact te komen en te blijven met psychotische mensen.

Al jaren weten we dat het behandelen van mensen met een psychose, vooral degenen die geen ziektebesef hebben, uiterst lastig is. Ze willen vaak geen behandeling. Vanuit de patiënt bekeken helemaal logisch overigens; waarom je laten behandelen wanneer je niet ziek bent!

In dit boek beschrijft psychiater Jules Tielens een manier om wel contact te krijgen en te houden met deze ernstig getroffen mensen

Hij noemt deze techniek Verbindende Gesprekstechniek. Want succes in de behandeling van deze mensen ligt aan de kwaliteit van het contact.

Het is volledig geschreven vanuit ervaringen uit de praktijk en heeft veel elementen van Motiverend Interviewen. Maar het is meer: het geeft praktische tips en heldere uitgangspunten.

Een boek dat je vertelt om te stoppen met ruziemaken met deze mensen en zelfs te stoppen met het gebruiken van argumenten om hen te overtuigen

Het is bedoeld voor iedereen die met psychotische mensen omgaat. En dat zijn er meer dan je denkt: van psychiaters tot politieagenten en van familieleden tot maatschappelijk werkers, detentiemedewerkers en advocaten.

Het is een vakboek maar in begrijpelijk taal. Iedereen moet dit boek kunnen begrijpen, want voor goede zorg voor deze mensen is iedereen nodig.


Jules Tielens