Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Pillendoos - Cornelie Egelie-Sprenger

Auteur:

Cornelie Egelie-Sprenger

Uitgever:

De Lucht

Pillendoos – Cornelie Egelie-Sprenger

De ups en downs van een manisch-depressieve vrouw. Cornelie Egelie-Sprenger lijdt vanaf haar drieëntwintigste aan heftige depressies, manieën en af en toe zelfs aan psychoses.

Nadat ze in 2012 op Facebook een noodkreet plaatste, en voor de zoveelste keer psychische hulp zocht, werd de diagnose bipolariteit gesteld.

In Pillendoos beschrijft ze de ups en downs van haar leven

Daarbij gaat ze geen onderwerp uit de weg; haar zelfbeeld, de reacties van anderen op haar gedrag, soms het verlangen naar de dood, haar medicijnen, haar behoefte aan ‘rust, ruimte en regelmaat’, haar preventieplan en ook en vooral haar credo dat ‘openheid tot begrip leidt’. Die openheid heeft haar geholpen aan de juiste behandeling en medicatie en heeft haar misschien wel het leven gered.

Cornelie schrijft op indringende, eerlijke en soms uiterst hilarische wijze over haar leven. Een must read voor mensen die lijden aan deze aandoening en hun naasten. Dit boek is eveneens interessant voor ‘normale’ mensen die psychiatrische patiënten willen begrijpen.


Cornelie Egelie-Sprenger