Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Suïcidepreventie, een boek van René den Haan: Hoe kan de behandelaar zorgen voor hoop en wat kan deze doen bij suïcidaal gedrag?

Auteur:

René den Haan

Uitgever:

Boom uitgevers

Suicidepreventie – René den Haan

Hoe kan de behandelaar zorgen voor hoop en wat kan deze doen om het contact te optimaliseren wanneer er sprake is van suïcidaal gedrag? Suïcidepreventie, een boek van René den Haan.

Het aangaan van contact met suïcidale cliënten is voor behandelaars lastig en spannend, vooral wanneer de mogelijkheid tot contact beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij psychiatrische problematiek, demotivatie of een gebrek aan vertrouwen.

In crisisgesprekken is het bieden van hoop belangrijk

De behandelaar doet dit onder meer door het creëren van openheid, het tonen van empathie en door samen met de cliënt te werken aan een zinvol en haalbaar doel zonder dat er direct wordt ingegrepen. In oplossingsgerichte gespreksvoering staan de cliënt en zijn doel centraal. Deze methodiek vormt de leidraad voor (crisis)gesprekken met cliënten die niet meer willen leven. Suïcidepreventie geeft de gz-professional oplossingsgerichte tips die rechtstreeks te vertalen zijn naar de praktijk.


René den Haan