Main content

Psychisch lijden is complex en niet goed begrepen. Over hoe een depressieve episode ontstaat, is nog veel onduidelijk. Er is niet één oorzaak aan te wijzen.

Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke oorzaken in combinatie met wat je meemaakt in je leven en jouw persoonlijke eigenschappen.

Oorzaken depressie

Genetische factoren

Genetische factoren spelen een rol omdat in sommige families depressieve episoden veel vaker voor dan in andere, vooral als er sprake is van depressie in combinatie met manische episoden. Bij vrouwen komt depressieve episode twee keer zo vaak voor als bij mannen. Psychisch lijden bij mannen neemt vaker de vorm aan van verslaving en hyperactiviteit, bij vrouwen is er vaker sprake van emotionele problemen zoals depressie- en angstgevoeligheid. Ook het gebruik van medicijnen, alcohol en drugs kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressieve episode. Tenslotte bestaat er een verhoogde kans op een depressieve episode voor mensen die lijden aan een andere hersenaandoening of chronische lichamelijke ziekte, zoals suikerziekte, dementie, de ziekte van Parkinson of een beroerte.

Sociale factoren

Ook een ingrijpende gebeurtenis kan een depressieve episode veroorzaken. Bijvoorbeeld het overlijden van een naaste, een echtscheiding of ontslag. De depressieve episode treedt dan niet altijd meteen na de gebeurtenis op. Bedreigende omstandigheden zoals seksuele, lichamelijke of geestelijke mishandeling kunnen soms pas jaren later in het leven nog een depressieve episode oproepen, vaak in combinatie met symptomen van een posttraumatische stressstoornis. De aanleiding is echter niet altijd zo overduidelijk ingrijpend. Mensen die zich langdurig eenzaam voelen en/of een klein sociaal netwerk hebben, lopen ook extra risico op het ontwikkelen van een depressieve episode.

Psychische factoren

De meeste mensen die iets ergs meemaken, kunnen soms langdurig verdrietig zijn, maar raken niet in een depressieve episode. Gevoeligheid voor een depressieve episode kan ook te maken hebben met psychische factoren: bepaalde persoonlijke eigenschappen of karaktertrekken. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en moeite om steun te vragen kunnen bijvoorbeeld het risico verhogen.

Gevolgen

Voor mensen met een depressieve episode

Een depressieve episode kan ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Mensen kunnen vaak alleen nog gedeeltelijk of helemaal niet meer werken, voor hun gezin zorgen of onderwijs volgen. Bovendien kunnen gevoelens van angst, somberheid, wanhoop en uitzichtloosheid zo ondraaglijk zijn dat iemand overweegt om een einde aan zijn leven te maken. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten die het leven en de naaste omgeving kunnen ontregelen. Voorbeelden zijn een verstoord slaapritme, energieverlies, veranderde eetlust, obstipatie of libidoverlies. Tenslotte hebben personen met een depressieve episode een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Voor de omgeving

Samenleven met iemand met een depressieve episode is zwaar. Het aanpassings- en incasseringsvermogen van partner, kinderen en andere naaste familie en vrienden staat vaak onder druk. Bij zoveel negatieve signalen van degene die een depressieve episode heeft, is het voor de mensen in de omgeving moeilijk om positief te blijven en begrip te tonen. Daardoor kunnen zij zich machteloos, gefrustreerd, eenzaam en wanhopig voelen.

Stel onze experts HIER een vraag over depressie

  • Deel deze pagina: