Veel gezochte termen

GEM is een andere kijk op ziekte, lijden en zorg

Wat is GEM, wat is het doel en wat gaat er gebeuren? GEM staat voor ‘Ecosysteem Mentale Gezondheid’ en werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft.

We moeten anders gaan kijken naar ziekte, lijden en zorg

Kwaliteit van leven verdient meer aandacht. GEM houdt zich sinds 2016 bezig met de uitdaging om de visie op en behandeling van psychisch lijden te moderniseren. Dit doen ze door vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen dat het kan, het te organiseren en te financieren in social trials die plaatsvinden in verscheidene plekken in het land, in het kader van IZA (het Integrale Zorgakkoord).

In deze video’s vertellen we meer over GEM.

Meer weten over GEM?

Op PsychoseNet hebben we een speciaal hoofdstuk voor GEM. Druk op de button en lees verder over wat GEM is en wat het doet.