Veel gezochte termen

Alles over naasten

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Familiebeleid

Familiebeleid is een belangrijk onderdeel in de behandeling. Zorginstellingen zijn tegenwoordig verplicht een familiebeleid te hanteren.

Familiebeleid is een belangrijk onderdeel in de behandeling. Zorginstellingen zijn tegenwoordig verplicht een familiebeleid te hanteren.

Familiebeleid komt de behandeling ten goede

Binnen en buiten de GGZ (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen), wordt het steeds duidelijker dat het sociaal netwerk om iemand heen van groot belang is voor het welbevinden van iemand die hulp en ondersteuning nodig.

Het betrekken van familie en vrienden bij de behandeling van iemand met een psychische kwetsbaarheid komt dan ook steeds meer voor. Mensen uit de directe omgeving merken immers het snelst hoe goed het met iemand gaat.

Ook maatschappelijk gezien is de visie op zorg bieden door naasten aan het veranderen. Mantelzorg en familieparticipatie zijn trefwoorden die hier goed op aansluiten.

Afspraken tussen cliënt, familie en zorginstelling

In het familiebeleid zijn onder andere de volgende aspecten vormgegeven:

  • Op welke wijze de instelling de familie en/of direct betrokkenen trekt bij de behandeling;
  • Welke informatie gegeven mag worden;
  • Wie de contactpersoon is;
  • Op welke manier een klacht ingediend kan worden

Voorbeelden van behandeling in samenwerking met familie

Voorbeelden van directe betrokkenheid van familie bij de behandeling en zorg zijn bijvoorbeeld de eigen kracht centrale of bij langdurige zorg: ART (Active Recovery Triad).

Goede samenwerking

Daarnaast is het belangrijk dat er zoveel mogelijk een goede samenwerking wordt nagestreefd in het belang van de cliënt en de behandeling. De wensen van de cliënt staan hierbij centraal.

Zo kan het zijn dat een cliënt niet wil dat familie wordt geïnformeerd. De zorginstelling is ook verplicht om naasten te informeren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van belangrijke beslissingen, zoals bij een RM.

Het is belangrijk om steeds met elkaar goed afspraken te maken. Een helder familiebeleid ondersteunt daarbij.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.