Main content

Familiebeleid is een belangrijk onderdeel in de behandeling. Zorginstellingen zijn tegenwoordig verplicht een familiebeleid te hanteren.

Afspraken tussen cliënt, familie en zorginstelling

In het familiebeleid zijn onder andere de volgende aspecten vormgegeven:

  • Op welke wijze de instelling de familie en/of direct betrokkenen trekt bij de behandeling;
  • Welke informatie gegeven mag worden;
  • Wie de contactpersoon is;
  • Op welke manier een klacht ingediend kan worden.

Familiebeleid komt de behandeling ten goede

Binnen en buiten de GGZ (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen), wordt het steeds duidelijker dat het sociaal netwerk om iemand heen van groot belang is voor het welbevinden van iemand die hulp en ondersteuning nodig. Het betrekken van familie en vrienden bij de behandeling van iemand met een psychische kwetsbaarheid komt dan ook steeds meer voor. Mensen uit de directe omgeving merken immers het snelst hoe goed het met iemand gaat. Ook maatschappelijk gezien is de visie op zorg bieden door naasten aan het veranderen. Mantelzorg en familieparticipatie zijn trefwoorden die hier goed op aansluiten.

Voorbeelden van behandeling in samenwerking met familie

Voorbeelden van directe betrokkenheid van familie bij de behandeling en zorg zijn bijvoorbeeld de eigen kracht centrale of bij langdurige zorg: ART (Active Recovery Triad).

Goede samenwerking

Daarnaast is het belangrijk dat er zoveel mogelijk een goede samenwerking wordt nagestreefd in het belang van de cliënt en de behandeling. De wensen van de cliënt staan hierbij centraal. Zo kan het zijn dat een cliënt niet wil dat familie wordt geïnformeerd. De zorginstelling is ook verplicht om naasten te informeren, bijvoorbeeld waneer er sprake is van belangrijke beslissingen, zoals bij een RM. Het is belangrijk om steeds met elkaar goed afspraken te maken. Een helder familiebeleid ondersteunt daarbij.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. In 2014 kwam zijn boek ‘De DSM-5 Voorbij‘ uit, in 2016 het boek ‘Goede GGZ!‘ (samen met Philippe Delespaul e.a.) en in 2021 het boek ‘We Zijn God Niet‘ (samen met Myrrhe van Spronsen).

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Lees meer over naasten:

Meer informatie over psychose:

  • Deel deze pagina: