Main content

Naasten

KOPP - Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Hieronder vallen ook verslavingsproblemen. KOPP-kinderen kunnen in de knel komen te zitten door de situatie waarin ze opgroeien. Ze nemen bijvoorbeeld de rol en taken van de ouders over en cijferen zichzelf weg.

Kinderen kunnen zich schamen voor wat er thuis gebeurt en nemen daarom liever geen vriendjes of vriendinnetjes mee. Ook verzuimen ze nog wel eens van school en vinden ze het soms moeilijk hun ouders los te laten en hun eigen weg te gaan. Nu loopt het ene 'KOPP-kind' een grotere kans in de knel te raken dan het andere. Hoe jonger het kind bijvoorbeeld is, hoe groter het risico dat het door de psychische of verslavingsproblemen van de ouders ooit zelf in moeilijkheden komt. ‘Een jonge leeftijd’ noem je daarom ook wel een ‘aandachtspunt’.

Heeft een kind veel zelfvertrouwen, dan loopt het juist minder risico problemen te ontwikkelen. ‘Zelfvertrouwen hebben’ is dus een ‘pluspunt’. Zo zijn er allerlei eigenschappen of omstandigheden die de kans op moeilijkheden vergroten of juist verkleinen. Hulpverleners proberen de aandachtspunten te verminderen en de pluspunten te versterken.

Voor ouders met psychische problemen

Wanneer KOPP-kinderen volwassen worden en zelf ook weer kinderen krijgen is het voor ouders naast het opvoeden en gezonde aandacht geven aan je kinderen, een uitdaging om met de eigen psychische kwetsbaarheid om te gaan en daar ruimte voor te maken. Anders is de kans groot dat problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.  Bij één op de drie kinderen gebeurt dat als de ouders problemen hebben en het kind zelf geen hulp krijgt.  Organisaties zoals Kinnik bieden voor ouders verschillende programma's in groepen aan, maar komen ook  bij mensen thuis om individueel ondersteuning te bieden. Het KOPP-team biedt cursussen aan en bieden een steun.

www.kopopouders.nl  is een website voor ouders met psychische problemen of een verslaving, met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Er is informatie advies te vinden hoe ouders hun ouderrol ondanks hun problemen zo goed mogelijk kunnen invullen. Op de website staan ook ervaringsverhalen van ouders, en daarop kan weer gereageerd worden. Daarnaast kunnen ouders via deze website anoniem een begeleide online groepscursus volgen om ondersteuning te krijgen bij het opvoeden. Ook kunnen ze een online zefhulpcursus volgen, met minimale begeleiding, en per e-mail advies krijgen over opvoeding.

Voor kinderen van ouders met psychische problemen

www.kopstoring.nl  is een website voor KOPP-jongeren van dertien tot vijfentwintig jaar. Op deze website staat informatie voor, over en door KOPP-jongeren. Jongeren kunnen via de website een groepscursus in een chatbox volgen, vragen stellen aan een deskundige, verhalen van andere jongeren lezen en hun eigen verhaal met anderen delen. Ook kunnen ze er informatie over psychische en verslavingsstoornissen vinden.

www.drankjewel.nl is een website die ondersteuning, informatie en advies biedt aan kinderen van ouders met een alcoholprobleem. Bezoekers van de site kunnen meepraten op het forum, chatten met een deskundige of vragen stellen per e-mail. Een deel van de website is gericht op twaalf- tot achttienjarigen en een deel op volwassen kinderen (18+) van ouders
met alcoholproblemen.

www.survivalkid.nl  is een besloten site (virtueel buurthuis) voor jongeren (12-24 jaar) die een vader, moeder, broer of zus hebben met psychische problemen of een verslaving. De website bevat informatie over psychische problemen en verslaving, testjes, oefeningen, een mogelijkheid om met andere jongeren te chatten en een mogelijkheid om te mailen of
chatten met een ‘survivalcoach’. Op het openbaar toegankelijke gedeelte van de website staat informatie voor ouders met links naar mogelijk interessante sites.

Kipizivero is een tiendelige voorlichtingsserie over en voor KOPP-kinderen van alle leeftijden en hun ouders. De voorlichtingsmaterialen zijn te bestellen via: www.trimbos.nl.


Bekijk voor meer informatie:

richtlijnjeugdhulp.nl