Veel gezochte termen

Archief

Naasten

De omgeving kan veel voor iemand betekenen met een psychische crisis. Zij kunnen een luisterend oor bieden, signalen oppikken en zo nodig hulpverlening inschakelen. Naasten en familie hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.