Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Ben jij een jongere die een vroege psychose heeft doorgemaakt?

Nieuws - Inventarisatieonderzoek seksualiteit intimiteit

Ruby Kruijt en Leah van der Veen, studenten aan de opleiding HBO-verpleegkunde aan NHL Stenden te Leeuwarden zijn voor hun afstudeerjaarbezig met een inventarisatieonderzoek naar de seksualiteit, intimiteit en het sociale netwerk van jongeren die onlangs een psychose hebben doorgemaakt.

Ruby en Leah zoeken jongeren die een vroege psychose hebben doorgemaakt en bij wie ze een interview mogen afnemen.

“Wij doen dit onderzoek omdat er in de behandeling mogelijk nog te weinig aandacht is voor deze onderwerpen en dat voor een goed herstel het belangrijk is dat er een goed sociaal netwerk en seksuele tevredenheid is. Dit onderzoek doen wij vanuit het Netwerk Vroege Psychose, in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen willen wij graag onder jongeren die een vroege psychose hebben doorgemaakt interviews afnemen

Leah haar onderzoek focust zich op het welbevinden/kennis van jongeren op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

Ruby zal dieper ingaan op het aangaan en onderhouden van sociale contacten, wat hierbij komt kijken en wat voor hulpmiddelen er beschikbaar zijn.

Graag zouden wij in november 2021 met je in gesprek gaan

De interviews kunnen fysiek op locatie naar keuze of via videobellen worden afgenomen. Het interview zal ongeveer een half uur in beslag nemen. Zou het je leuk lijken om hieraan mee te werken en je ervaringen met ons te delen? Stuur dan een mailtje naar ons en wij nemen contact met je op!

De gegevens die wij tijdens de interviews verzamelen worden alleen in dit onderzoek verwerkt en blijven anoniem. Voorop in het interview staat een veilige en ontspannen sfeer. Het interview wordt getranscribeerd en geanalyseerd op bruikbare informatie, deze kun je later zelf controleren. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de huidige wet- en regelgeving. Na afronden van dit onderzoek blijven de gegevens 10 jaar opgeslagen bij Kenniscentrum Phrenos.

Als tijdens het onderzoek blijkt dat je liever niet meer wil deelnemen is dit altijd toegestaan. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven want deelname is volledig vrijwillig. Er is geen vergoeding aan dit onderzoek verbonden.”


Ruby Kruijt en Leah van der Veen. Bij vragen mag je gerust contact opnemen via het mailadres leah.van.der.veen@student.nhlstenden.com.

Meer lezen over vroege psychose?