Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Aandacht voor jongeren met internaliserende psychische problemen

Depressief

GGZ aanbieder Pro Persona startte 4 oktober de bewustwordingscampagne ‘Kim’. Met de campagne willen ze aandacht vragen voor jongeren met internaliserende psychische problemen, zoals depressie, (sociale) angst of dwangklachten.

Bij internaliserende problemen spelen er emotionele problemen die naar binnen worden gericht en vaak tot grote innerlijke onrust leiden. Erover praten lukt vaak niet, of wil iemand niet. Toch is het voor de omgeving vaak duidelijk te merken dat er ‘iets’ niet goed gaat. Hoe ga je daar mee om?

Maak kennis met Kim

De bewustwordingscampagne van Pro Persona Jeugd gaat over Kim. Kim is een meisje van 16 dat met zichzelf overhoop ligt. Zij heeft moeite om met haar emoties om te gaan en richt haar problemen naar binnen toe. Ze lijkt ergens mee te zitten, maar ze wil er niet over praten. De film ‘Kim’ laat een dag uit het leven van Kim zien.

De film en de campagne zijn gericht op jongeren, ouders, scholen, sportclubs, wijkteams en huisartsen. Met de campagne vraagt Pro Persona Jeugd aandacht voor jongeren met internaliserende problemen en doet de oproep: praat erover!

Bron en meer informatie: propersona.nl/kim