Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Enquête Goede Zorg bij Psychose

enquete goede zorg

Heb jij in de afgelopen 3 jaar ervaring gehad met psychosezorg? Dan zijn we heel benieuwd naar jouw mening en ervaring! Help ons de stem van (ex) cliënten te laten horen door onze enquête in te vullen.

Op verschillende plekken in Nederland worden specifieke teams voor mensen met een psychosegevoeligheid opgeheven vanuit de gedachte dat iedere cliënt vergelijkbare hulpvragen heeft en specialistische teams zorgen voor een te beperkte brede kijk. Andere instellingen zetten juist specifieke teams op voor de behandeling van mensen met een psychosegevoeligheid vanuit de gedachte dat je veel kennis en ervaring nodig hebt van mensen met een psychosegevoeligheid en van actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe interventies om de beste zorg te kunnen leveren.

De vraag is hoe cliënten kijken naar goede psychosezorg en in hoeverre zij vinden dat ze goede psychosezorg krijgen.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening ervaring met psychose zorg!

PsychoseNet vraagt zich af wat de ervaringen zijn van (ex-)cliënten en wat zij hiervan vinden. Daarom willen we graag de stem van (ex-) cliënten beluisteren door een online enquête. Deze wordt in Nederland uitgezet via de sociale media kanalen van PsychoseNet en partners.

Onderstaand volgen een aantal vragen over jouw mening en ervaring met de toegankelijkheid van onderdelen van goede psychosezorg en wat jij daarin belangrijk vindt. Wanneer we de term ‘VIP-zorg’ gebruikt wordt dan verwijst dat naar specifieke teams die opgericht zijn voor het vroegtijdig herkennen en  behandelen van mensen met een psychosegevoeligheid. Wanneer de term ‘FACT-zorg’ gebruikt wordt verwijst dat naar teams die niet uitsluitend mensen met een psychosegevoeligheid behandelen maar cliënten met veel verschillende stoornissen en problematiek in hun caseload hebben. In sommige regio’s worden FACT-teams regioteams genoemd.

De vragen zijn allemaal opgebouwd aan de hand van een rapportcijfer, een 1 is de laagste score, een 10 is de hoogste score.

De enquête is gesloten. Hartelijk dank voor je deelname!