Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

MAMP-studie: therapietrouw bij antidepressiva

Ben je zwanger of in het afgelopen jaar bevallen? En heb je antidepressiva gebruikt voor of tijdens de zwangerschap? Wil je ons helpen?

Ben je zwanger of in het afgelopen jaar bevallen? En heb je antidepressiva gebruikt in het jaar voor of tijdens de zwangerschap? Wil je hier een vragenlijst over invullen voor de MAMP-studie?

Doel van het onderzoek

De onderzoekers willen graag je hulp inroepen voor een nieuw onderzoek naar therapietrouw bij antidepressiva. Het doel van het onderzoek is om een nieuw vragenlijstinstrument dat therapietrouw tijdens de zwangerschap meet te ontwikkelen en evalueren.

Ondanks het feit dat veel chronische aandoeningen behandeld moeten worden met medicijnen tijdens de zwangerschap, is er op dit moment namelijk geen instrument om therapietrouw te meten. Wij denken dat dit meetinstrument nuttig kan zijn wanneer de zorgverlener medicijngebruik tijdens de zwangerschap bespreekt met de zwangere vrouw.

Wil je onze vragenlijst(en) invullen?

Omdat iedere aandoening uniek is, hebben wij besloten om de studie toe te spitsen op twee gebieden: 1) psychische gezondheid en 2) astma.

Voor beide ziektegebieden hebben we een eigen eenmalige online vragenlijst toegespitst op de aandoening. Beide vragenlijsten vind je via de button.

Jouw ervaringen zijn belangrijk!

Doe mee met de MAMP-studie en lever een bijdrage aan het verbeteren van medicijngebruik tijdens de zwangerschap.

De hele dataverzameling vindt online en anoniem plaats.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Marleen.vanGelder@radboudumc.nl


Marleen van Gelder is senioronderzoeker bij het Radboudumc in Nijmegen. In samenwerking met de Universiteit van Oslo voert ze onderzoek uit onder zwangere vrouwen en ‘nieuwe moeders’. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van medicijngebruik tijdens de zwangerschap.

Meer lezen over zwagerschap?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

De professionals van PsychoseNet schreven deze hoofdstukken met betrouwbare, hoopgevende informatie.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow